Jak na mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí

Logistika je souborem činností, které se týkají celého životních cyklu zboží. Patří sem tedy nejen plánování výroby a výroba sama, ale také přeprava zboží do skladů, velkoobchodů a maloobchodů, obecně tedy k zákazníkovi. Zatímco některá firma se věnuje pouze výrobě produktů, jiná má na starost jeho dodání k odběrateli.

Co je to ADR

Pokud se jako společnost zabýváte výrobou nebezpečných věcí, pak vás pochopitelně zajímá, jak ho co nejlépe a nejrychleji dopravit k zákazníkovi. Touto oblastí logistiky se zabývá Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, známá pod zkratkou přeprava ADR (z francouzského Accord européen relativ au transport international des marchandises Dangereuses par Route). V tuzemsku je odborníkem na tento typ přepravy například firma FOFR – česká přepravní společnost.

Přeprava nebezpečných látek po světě

Mezi nebezpečné produkty podle ADR se řadí výbušné látky, jedovaté plyny, toxické a infekční látky, radioaktivní látky, žíraviny, hořlaviny či samozápalné látky. Je zřejmé, že běžnou dopravou je převážet nelze, protože je třeba zajistit jejich bezpečnost. Společnost FOFR má k dispozici certifikovaného ADR poradce, který jim dokáže v případě potřeby profesionálně poradit. Takto je firma připravena vyjít vstříc svým zákazníkům. Přeprava nebezpečných látek jejím prostřednictvím je na vysoké úrovni.

Přeprava nadrozměrných zásilek

V tuzemsku, v Evropě i za jejími hranicemi je nutné přepravovat také zásilky v nadměrných velikostech. Není to zrovna jednoduchá záležitost. Společnost FOFR vám pomůže s dopravou zásilky s maximální délkou 6 metrů, hmotností 600 kg či objemem 8 metrů krychlových. Takto lze přepravit zboží i v režimu ADR. Přeprava nadrozměrných zásilek obsahuje i sledování jejich pohybu, svoz vratných obalů a možnost zasílání zboží na dobírku.