Jak je to se zdravotním pojištěním cizinců v České republice?

Cizinci, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky, musejí mít sjednané zdravotní pojištění. Možnosti přitom mají dvě. Tou první je všeobecné zdravotní pojištění, na které mají nárok lidé pracující pro společnost sídlící v Česku, případně cizinci s trvalým pobytem v České republice. Co když ale cizinec nesplňuje podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění?

Uzavření zdravotního pojištění je pro cizince povinné

Sjednání zdravotního pojištění je v takovém případě na něm a má několik alternativ. Pojišťoven, které zdravotní pojištění cizinců nabízejí, je totiž hned několik. Platné zdravotní pojištění je ze zákona povinné a cizinec si ho proto skutečně musí uzavřít, bez něj mu totiž nebude vydáno platné vízum.

Co zahrnuje zdravotní pojištění pro cizince?

V rámci zdravotního pojištění se nemusí cizinec bát úrazů. V případě, že jeho pobyt přesáhne lhůtu 90 dní, může si sjednat komplexní zdravotní pojištění, které se vztahuje také na preventivní prohlídky, očkování, pooperační vyšetření i těhotenské prohlídky.

Jaké je minimální pojistné krytí?

Komplexní zdravotní pojištění si mohou cizinci v České republice sjednat u pojišťoven, které k tomu mají oprávnění. Podmínkou, kterou musejí veškeré nabídky splnit, je minimální pojistné krytí na jednu událost, které se musí rovnat 400 000 euro.

Každý cizinec, který chce dlouhodobě pobývat na území České republiky, musí mít sjednané zdravotní pojištění. V případě, že nesplňuje podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění, musí si pojištění sjednat sám a to u jedné z pojišťoven, které k tomu mají oprávnění. Komplexní pojištění cizinců se vztahuje i na pooperační a preventivní vyšetření, stomatologická ošetření nebo i na prohlídky v rámci těhotenství. Cizinci se tak i díky tomu mohou v Česku cítit jako doma.