Portálové jeřáby mají široké možnosti využití

Potřebujete manipulovat s materiálem nad rozměrnými skladovými prostory? Spolu s jeřábovou dráhou vybudované ve vyvýšené poloze se nabízejí i portálové jeřáby. Jaké máte možnosti? Odpověď na tuto otázku vám přinese následující článek.

Pod pojmem portálový jeřáb rozumíme jeřáb s trvalým umístěním sloužící ke zdvihání a manipulaci s břemeny. Konstrukce portálových jeřábů se skládá z mostu a dvou stojin, které jsou pevně spojeny s mostem. Portálové jeřáby mohou být umístěny pevně, ale rovněž se mohou pohybovat, ať již po vlastní dráze, nebo po určené ploše.

Do vnitřních i vnějších prostor

Portálové jeřáby mají bohaté možnosti využití, a to jak ve vnitřních, tak i vnějších prostorech. Nejčastěji se s nimi setkáme v přístavech, překladištích, na skládkách stejně jako ve výrobních, servisních a montážních halách. Ty kolejové pak bývají nedílnou součástí skladových a výrobních prostor.

Výhody portálových jeřábů

Portálové jeřáby disponují celou řadou předností. V první řadě nijak nezatěžují statiku budov, takže jejich použití je po všech stránkách bezpečné. Protože jejich konstrukce nevyžaduje systém kolejnic, jsou rovněž plně mobilní. Je tedy možné je libovolně přemísťovat. Rychlá je i jejich montáž a demontáž.

Rozdělení podle konstrukce a pohyblivosti

Jednotlivé modely se od sebe liší svou velikostí, nosností, konstrukcí i pohyblivostí. Podle konstrukce se portálové jeřáby se rozdělují na kolejnicové, bez vodící kolejnice, poloportálové a jedno či dvounosníkové. Podle pohyblivosti se dále dělí na ty nepohyblivé (kozlíkové), pohyblivé a radiální. Pokud je jedna stojina nahrazena dráhou ve výši mostu (jeden konec mostu je přímo opatřen pojezdem), nazývá se takový jeřáb poloportálový. Dále se na trhu setkáme s jeřáby podvěsnými a jeřáby vhodnými do provozů s rizikem výbuchu.

Mostové jeřáby

Speciální kategorií jsou jeřáby mostové. Ty zase nacházejí své využití všude tam, kde je nutné přepravovat těžká břemena ve třech osách. Na trhu se setkáte s různými typy těchto jeřábů, ať již se jedná o ty malé s nosností do 63 kg, dílenské, do opraven automobilů, výrobních linek, skladů až po jeřáby procesní, plně automatizované, drapákové magnetové stejně jako jeřáby vysokých nosností a do výbušných prostředí. 

Portálové jeřáby na míru

Špičkou v oboru jeřábů a zdvihacích zařízení v současné době je společnost Adamec Crane Systems. Produkty z jejich portfolia momentálně patří k tomu nejlepšímu, co současný trh nabízí. Kvalitu svých služeb firma také vylepšuje neustálou kontrolou všech předvýrobních i logistických procesů. Zákazník tak může mít stoprocentní jistotu, že získá produkt té nejvyšší kvality. Spolehlivý a po všech stránkách bezpečný. A pokud si z nabídky nevybere, budete si moci nechat vyrobit jeřáb na míru.