Chladírenské technologie

chladící boxy

Malé chladící boxy, mrazící boxy i velké technologie chlazení jsou součástí chladírenských technologií, které obsahují kondenzační jednotky, sdružené kompresorové jednotky, výparníky a také kondenzační jednotky s regulací výkonu. Na trhu se nachází mnoho firem, které realizace chladírenských technologií nabízejí. Součástí zakázky bývá výstavba nových technologických celků anebo rekonstrukce stávajících. Odborné firmy, které se tímto oborem zabývají, nabízejí zpracování návrhů, odbornou montáž, 24hodinový servis a všechny potřebné revize.

Kondenzační jednotky

Kondenzační jednotka je součástí všech chladírenských technologií, ať se již jedná o komerční chlazení, mrazící boxy, chladící sklady, průmyslové aplikace, potravinářský průmysl nebo o chlazení výrobních a technologických prostor vyžadujících vysoké nároky na kvalitu. Kondenzační jednotka se skládá z kompresoru, kondenzátoru a ventilátoru, všechny tyto části jsou chlazeny buď vodou popř. vzduchem a také zásobníkem chladiva.

Sdružené kompresorové jednotky

Tato součást chladírenských technologií má hermetické a polohermatické kompresory a vyznačují se vysokou spolehlivostí, ekonomicky výhodným provozem a využitím odpadního tepla k ohřevu užitkové vody a také pro vytápění. Sdružené kompresorové jednotky mají své využití jako zdroj chladu nejrůznějších chladících boxů a mrazících boxů v hypermarketech, masokombinátech, chladících skladech apod.

Kondenzační jednotky s regulací výkonu

Kondenzační jednotky s regulací výkonu se využívají tam, kde je potřeba proměnlivého chladícího účinku. Nejčastěji se využívají v průmyslovém chlazení, potravinářském a zpracovatelském průmyslu, pro chladící nebo mrazící sklady apod.

Výparníky

Výparníky slouží k přenosu tepla v různých chladírenských technologiích. Existují dva základní typy, a to vzduchové a kapalinové. Vzduchové výparníky mají chladící boxy, mrazící boxy, klimatizace a kapalinové výparníky můžeme najít v průmyslových chladičích kapalin a v chillerech.