Slivovice

Slivovice

K Valašsku neodmyslitelně patří krásná hornatá krajina s hlubokými lesy i pastvinami, na nichž trávu spásají převážně ovce. V žádné valašské zahradě u rodinného domku snad nechybí švestka, z jejíž plodů se vyrábí alkoholický nápoj známý pod názvem slivovice. Správný Valach pečlivě posbírá každou zralou švestku, která na zem spadne, a uloží ji do dřevěné nebo plastové kádě, aby mohla společně s ostatními v klidu kvasit. Jak se pravá slivovice na Valašsku vůbec vyrábí?

Výroba lihoviny

Pro výrobu slivovice potřebujeme mít to základní, a tím je kvalitní kvas. Získáme ho ze zralých plodů švestek, které uložíme do sudu a necháme po dobu 6 až 8 týdnů kvasit. Valach většinou kvasný proces každý den kontroluje a těší se pohledem na kvasný proces, který slibuje příjemný výsledek – voňavou slivovici. Doba kvašení závisí na celkovém množství ovoce v sudu, cukernatosti plodů i teplotě, při níž kvašení probíhá. Změřit cukernatost lze moštoměrem, a to při založení kvasu a při jeho dokvašení. Jakmile je proces kvašení švestek u konce, přichází to nejdůležitější – přesun sudů s kvasem do pálenice. Práce je to lopotná, sudy totiž něco váží a člověk musí s nimi zacházet opatrně, aby nevylil jejich tak cenný obsah.

V současné době jsou pálenice vybavené moderními přístroji, jejichž pomocí se kvas pálí na ovocný destilát. Dochází k tomu při teplotě 88 °C. Při ní se odpařuje jen alkohol a silice v kvasu zůstávají. Výpary se ochlazují a kondenzát vytéká do připravené nádoby. Tento postup se dvakrát zopakuje, protože teprve při druhém pálení teče čistý nápoj. Ideální slivovice obsahuje 50 až 51 objemových % alkoholu, tehdy je skutečně lahodná a báječně voňavá.

Ne každý Valach má možnost vlastního pálení

V takovém případě nastupuje další možnost získání slivovice – nákupem v kvalitním e-shopu PanAlfred.cz, který nabízí výbornou slivovici od různých českých pálenic. Navíc po Praze objednané zboží rozváží zcela zdarma.