Tepelná čerpadla mají široké uplatnění

Začlenění technologie tepelného čerpadla je jedním z nejúspornějších, nejefektivnějších a nejekologičtějších způsobů, jak pokrýt potřeby vytápění a ohřevu vody. Tepelná čerpadla využívají pro výrobu tepla a teplé vody energii z životního prostředí, například ze vzduchu, země, případně vodního zdroje. 

Vzhledem k tomu, že zdroj tepla pochází ze samotného životního prostředí, množství energie potřebné k výrobě tepla pro rodinný dům je ve srovnání s jinými metodami výrazně nižší. Tepelná čerpadla se kombinují i s alternativními zdroji energie, aby se ještě více zlepšil dopad vytápění a ohřevu vody na životní prostředí a zároveň se minimalizovaly náklady na elektřinu. 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je vysoce účinný systém ústředního vytápění, který je mimořádně účinný a úsporný. Teplo ze vzduchu je absorbováno při nízké teplotě do kapaliny pomocí externí jednotky, přičemž zmíněná kapalina pak prochází kompresorem nebo vnitřní jednotkou, kde se zvyšuje její teplota a předává teplo do topných okruhů a okruhů teplé vody.  Tepelné čerpadlo vzduch-voda sníží provozní náklady o 30 až 60 % a udržuje rovnoměrnou teplotu i úroveň vlhkosti v celé nemovitosti. 

Tepelné čerpadlo je spolehlivé a nevyžaduje takřka žádnou údržbu. Zvyšuje hodnotu nemovitosti a snižuje účty za energii, a tím pádem zlepšuje energetické hodnocení budovy. Provoz je úsporný a systém jako takový je šetrný i k životnímu prostředí, neboť nevypouští oxid uhličitý, oxid uhelnatý či jiné skleníkové plyny. 

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Další možností je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které je charakterizováno jako vysoce účinné nízkouhlíkové řešení vytápění. V zimních měsících zajišťuje vytápění, v letních zase chlazení. 

Jak už samotný název napovídá, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch přenáší teplo z venkovního prostředí do vzduchu uvnitř nemovitosti, čímž se zvyšuje teplota vzduchu v každé místnosti. Teplý vzduch vstupuje do domu skrze ventilátorové jednotky. 

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch neohřívá vodu dodávanou do kohoutků, takže budete muset zvážit alternativní způsob ohřevu vody pro sprchování a koupání. 

Přečtěte si, jak funguje tepelné čerpadlo, a potom se rozhodněte pro správné řešení.

foto: evolty.cz