Stavíte nebo hledáte pozemek? Využijte geodetické služby!

zaměření pozemku

Možná v takové situaci už jste, nebo se do ní teprve dostanete. Při stavbě domu, vyměření pozemku nebo při přípravě geometrického plánu budete potřebovat asistenci geodeta a služby geodetické společnosti. V čem všem vám mohou geodeti pomoci? Dozvíte se v tomto článku.

V čem pomůže a poradí geodet?

Geodetické služby využijte v případě, když hledáte například pozemek. Geodetická společnost vám vyhledá takový, který bude odpovídat vašim představám a zároveň provede jeho audit. Díky tomu se tak například nestane, že koupíte pozemek s duplicitním vlastnictvím nebo jinou vadou omezující práva.

Nabízí také komplexní službu při stavbě nového domu, jako jsou mapové podklady, zákres katastrálních hranic i geologický průzkum. Geodetická firma zajistí stavební povolení a při realizaci stavby provede vytyčování a zaměřování skutečného stavu.

Veškeré činnosti, které souvisí s podrobným polohopisným nebo i výškovým měřením najdete také v portfoliu geodetické společnosti. Mezi geodetické práce patří zaměření pozemku sloužící pro přípravu map, tvorba geometrického plánu nebo vytyčení domu a hranic pozemku.

Kdy musíte mít vypracovaný geometrický plán a co se skrývá pod inženýringem?

Geometrický plán je zapotřebí při změně v evidenci katastru nemovitosti a slouží jako podklad pro zápis změny třeba i jen na části pozemku. Vypracovává se i pro budovy pevně spojené se zemí, jejichž výměra je 16 m². U přístaveb se musí geometrický plán vypracovat vždy, nehledě na výměru.

Pod inženýring spadá celková činnost týkající se výstavby, jako je zajištění vydání stavebního povolení, zajištění stanovisek orgánů státní správy, nebo také vydání kolaudace.

Geodetická firma Geo-5 své klienty provede celým složitým procesem výstavby nového rodinného domu nebo pomůže vyhledat pozemek přesně podle vašich představ. Zároveň budete mít jistotu, že vám neunikne žádný důležitý dokument nebo detail, díky kterému byste mohli mít později problémy.

Sdílet článek