Školení v oblasti požární ochrany na pracovišti

požární ochrana

V rámci výkonu zaměstnání je důležité dbát na bezpečnost práce. Tuto povinnost mají nejen samotní zaměstnanci, ale také majitelé firem. Ti musejí zajistit, aby byl veškerý jejich personál dostatečně proškolený. Provést se to dá hned několika způsoby.

Vždy, když nastoupíte do nového zaměstnání, měl by vás zaměstnavatel, respektive jím pověřená osoba, důkladně seznámit se zásadami bezpečnosti. V jejich rámci má bezesporu přijít na řadu také požární ochrana (PO). Jednoduše se dá shrnout tak, že musíte vědět, jak se zachovat v případě, že na pracovišti vypukne požár, případně se stane jiná výjimečná a riziková událost.

Jak zajistit školení PO?

Pod pojmem požární ochrana se skrývá řada náležitostí, jež jsou stanovené platnými právními předpisy. Záleží na tom, na jakém pracovišti daní zaměstnanci působí. Odpovědnost zde nese přímo zaměstnavatel.

Firma, která na danou problematiku nemá vlastní odborníky, může svým lidem zajistit firemní vzdělávání v oblasti BOZP a PO. V současnosti se jako vysoce efektivní a kvalitní jeví online kurzy, které provádějí vybrané společnosti. V rámci online kurzu se účastníci dozvědí veškeré podstatné informace, jež se týkají bezpečnosti práce a požární ochrany. Výhodou online kurzů bývá nízká cena, což ocení prakticky každý zaměstnavatel. Další předností je už samotný fakt, že kurzy probíhají online formou, takže není zapotřebí jezdit někam do speciálních školících středisek. Vše je možné provést třeba přímo na pracovišti, kde se dá připojit k internetu. Zaměstnanci samozřejmě povinným školením v rámci požární ochrany mohou projít také z domova. Součástí online kurzu je elektronické podepisování, jež zajistí patřičnou autenticitu, tedy to, aby se školení skutečně zúčastnili ti, pro něž je v danou chvíli určené.

Zásady bezpečnosti v rámci požární ochrany

Jak už bylo zmíněno, hlavní tíha, pokud jde o požární ochranu, spadá na zaměstnavatele. Ti kromě jiného musejí na pracovištích zajistit únikové cesty a nouzové výhody. Musejí být viditelně označené, aby se v nich v případě požáru či jiné rizikové situace mohli lidé pohodlně zorientovat. Vždy je zapotřebí přítomnost hasicích přístrojů a ochranných pomůcek. U nich je nutná pravidelná kontrola. Například na hasicím přístroji má být jasně označený údaj o platnosti a poslední provedené revizi. Součástí požární ochrany jsou rovněž pravidelné preventivní prohlídky. Každý zaměstnavatel pak má mít příslušnou dokumentaci požární ochrany, která má být k nahlédnutí při případné kontrole.

Online kurzy v rámci firemního vzdělávání, a to včetně zmíněné požární ochrany, zajišťuje společnost PREVENT. Detailní informace naleznete na jejích internetových platformách EDUNIO a INSTRUCTOR.