Nejen střelný prach je nebezpečný

odsávání a filtrace vzduchu

Bandité s pomocí střelného prachu nechávají ve filmech vybuchnout domy, poštovní vozy, banky a spoustu dalších cílů. A i proto je právě střelný prach tím prvním, který nás ve spojení s nebezpečím napadne. V moderním světě ale může být prach mnohem nebezpečnější.

Také kvůli pořádku

Běžně se s prachem setkáváme a jediné, kdy mu věnujeme pozornost, je při úklidu. Nánosy prachu vypovídají o tom, že se této činnosti zrovna nevěnujeme a je na čase vzít prachovku a hadr. V průmyslových závodech a halách se ale prach musí pravidelně likvidovat z bezpečnostních důvodů. Usazený prach totiž může vytvořit podmínky ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu a požáru. V takových provozech je nezbytná kvalitní odsávání a filtrace vzduchu pro zajištění bezpečného pracovního prostředí.

Pouhý milimetr

O explozích se většinou hovoří spíše v souvislosti s plynem nebo nebezpečnými kapalinami, ale prach bývá opomíjený. Přitom u některých druhů stačí ke vzniku rizika vrstva usazeného prachu vysoká pouhý jeden milimetr. Proto musí být ve všech provozech, kde prach vzniká, instalována centrální filtrace bez ohledu na zaměření výroby. Nebezpečný prach vytváří různé činnosti při zpracování, jako je mletí, sekání, broušení či řezání. Odsávání explozního prachu se tak týká brusíren, lakoven, závodů v automotive výrobě, provozy pro zpracování dřeva a papíru a také potravinářský průmysl. Tam je za explozní považován každý prach, včetně obilného prachu a surovin typu kakao, cukr moučka, škrob nebo mouka. Na výbušnost prachu má také vliv stupeň rozmělnění, a to i u materiálů, které samy o sobě hořlavé nejsou, jako je třeba hliník nebo železo. Vysoké riziko představuje také uhelný prach, který vzniká v teplárnách a elektrárnách, a který v minulosti již mnohokrát ukázal svou sílu.

Odsávání v místě, kde prach vzniká, minimalizuje rizika spojená s možností výbuchu. Likvidace prachu musí být rychlá a efektivní, aby nebylo umožněno usazování prachu do vrstev.