Kdo je koordinátor BOZP na staveništi? Potřebujete ho?

Pojem koordinátor BOZP zřejmě není cizí většině firem. Každá firma je povinna pro zaměstnance zařídit školení BOZP při nástupu do práce, při změně pracovních podmínek a také periodicky. Na stavbě je ovšem bezpečnost a ochrana zdraví při práci důležitější než někde v kanceláři.

Koordinátor BOZP na staveništi je specifická záležitost. Jeho úkolem je jednoduše koordinovat všechny přítomné a eliminovat potenciální rizika a nehody. Zároveň chrání veškeré třetí osoby, například lidi procházející kolem stavby.

Co patří mezi povinnosti koordinátora BOZP?

Úkolů má celou řadu, jeho práce probíhá ve dvou fázích.

Před realizací

Ještě než stavba započne, koordinátor připravuje plán BOZP. Zpracuje právní předpisy o rizicích na stavbě a zajistí, aby byly dodržovány. Celkově posoudí BOZP a PO v daných podmínkách, ohlásí stavbu na inspektorát práce.

Během realizace

První fáze práce probíhá spíš v kanceláři, ve druhé se koordinátor stará o BOZP na staveništi, tedy je fyzicky přítomný, pozoruje pracovní činnosti a kontroluje dodržování předpisů. Pokud zjistí nějaký nedostatek, vysvětlí pracovníkům, proč je důležité dodržovat předpisy BOZP, a poradí jim, jak věc napravit.

Kdy je nutné koordinátora BOZP na staveništi mít?

Dle předpisu č. 309/2006 Sb. je koordinátor BOZP nutný pro stavby, kde:

  • stavební práce budou trvat déle než 30 pracovních dní a zároveň bude na stavbě pracovat současně více než 20 osob po dobu delší než 1 den,
  • plánovaný objem prací je více než 500 pracovních dnů s přepočtem na jednoho pracovníka.

Kromě toho ještě předpis č. 591/2006 Sb. zahrnuje stavby se zvýšeným rizikem. Jde například o stavby, kde:

  • hrozí pád z výšky nad 10 m,
  • pracuje se pod vodou nebo v její blízkosti,
  • existuje vysoké riziko sesuvu zeminy,
  • pracuje se s nebezpečnou či toxickou látkou,
  • pracuje se s výbušninami
  • a další.

Pro stavbu rodinného domu tedy koordinátor BOZP zpravidla potřeba není, když si ho stavíte vlastními silami. Tato povinnost se týká spíše stavebních firem.

Jak vybrat koordinátora BOZP na staveništi?

Koordinátor nesmí být jednostranný, musí ho zajistit vždy zadavatel stavby (též investor). Koordinátorem samozřejmě musí být odborně způsobilá osoba. Kde ji najít? Obraťte se na specialisty, již nabízí BOZP školení. Jedním z nich je i společnost PREVENT, koordinátor BOZP a pracovnělékařských služeb, který zajišťuje vedení agendy bezpečnosti práce na pracovišti (zkratka BOZP), audity, poradenství i školení.

Ve své práci ve velkém využívá moderní technologie, má také dvě LMS platformy, EDUNIO pro firemní vzdělávání a e-learning, INSTRUCTOR pro zákonná školení zaměstnanců a BOZP online. Moderní přístupy uplatňuje, i pokud jde o BOZP na staveništi. Neváhejte se na ně obrátit.