Jaké jsou zákonné požadavky na školení řidičů referentů?

školení řidičů

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zařídit odpovídající školení. Všichni zaměstnanci by měli projít školením BOZP a PO, další typy se odvíjejí od konkrétní vykonávané činnosti. Ve skladu je potřeba školení práce s vysokozdvižným vozíkem, řidiči potřebují zase speciální školení řidičů. Není ovšem řidič jako řidič.

Pokud jde o řidiče z povolání, který má řízení vozidla uvedeno v pracovní smlouvě, je věc jasná. Jak se ale zákony staví k zaměstnancům, kteří řízení nemají sjednáno jako druh práce, přesto řídí motorové vozidlo (ať už vlastní, či služební)? Takový člověk je nazýván „řidič referent“.

Zákon je poněkud nespecifický

Školení řidičů referentů je sice povinné, ovšem zákon nemluví moc konkrétně. Nestanovuje žádné požadavky na četnost, způsob provádění školení, ani obsah. Vše má stanovit zaměstnavatel, který však obvykle netuší, co všechno by měli řidiči referenti znát.

Podle odborníků je rozhodně dobré vzdělat řidiče referenty v následujících oblastech:

Seznámení s právními předpisy – kdy je nutné dělat bezpečnostní přestávku, v jakých situacích se musí používat výstražná vesta apod.

Zopakování pravidel silničního provozu. Většina řidičů je pečlivě ovládala v době vykonávání autoškoly, pak se jim vykouřila z hlavy. Pokud nejezdíte s vozíkem či nebydlíte ve městě, kde se pohybují tramvaje, asi o těchto věcech moc vědět nebudete. Na pracovní cestě vás však potkat mohou.

Probrání pravidel bezpečného řízení. Je třeba si zopakovat, jak se chovat v případě poruchy vozidla, dopravní nehody, jak se jezdí na dálnici, v zimě atd.

Vysvětlení specifických pravidel pro používání daného motorového vozidla.

Školení řidičů by mělo být takovým opakováním autoškoly a nadstavbou v závislosti na tom, co je potřeba pro konkrétní pozici. Právě proto zákon nic konkrétního nestanovuje, protože požadavky se liší v závislosti na daném zaměstnání.

Nejjednodušší možností je školit formou e-learningu

Zaměstnavatel může školení zajistit externě či vlastními silami. Drtivá většina firem volí variantu externího školení formou online vzdělávání. E-learning přináší řadu výhod včetně úspory času a financí. Je také daleko snadnější školení zorganizovat, protože každý zaměstnanec si může online kurz projít v čase, který mu vyhovuje. LMS (Learning Management System) vyhovuje i zaměstnancům, potvrzují to informace české firmy PREVENT, která má vlastní platformu pro online školení BOZP a PO, řidičů i dalších oblastí.

Jejich nabízí vzdělávání v opravdu přívětivé podobě. Kurzy jsou interaktivní, uživatel tedy nesedí dvě hodiny před počítačem a nezírá do obrazovky jen tak bez jakékoliv akce. Vše je doplněno animacemi a přehledně vysvětleno.

Všechny zákonné požadavky v pořádku

Platforma e-learningu také koordinuje, hlídá firmě, kdy bylo provedeno poslední školení, a upozorňuje na nutnost opakování po určitém čase. I když není časové rozmezí zákonem stanoveno, obvyklé je opakovat školení řidičů referentů jednou ročně.

Online výuková platforma samozřejmě uchovává záznamy o všech provedených školeních, tudíž není problém dokázat, že daný zaměstnanec školením prošel. Všechny zákonné požadavky jsou tedy v pořádku.