Distribuci zefektivňuje cross dockingová přeprava

cross docking

V posledních několika letech se zvětšuje tlak na firmy, aby zefektivnily činnosti v oblasti distribuce. Snaží se tedy kombinovat moderní technologie a optimalizovat materiálové i finanční toky. Velice oblíbeným nástrojem v novodobé logistice je cross dockingová přeprava. V následujících řádcích vám prozradíme, o co se jedná a jak ve skutečnosti funguje.

Přestože jste možná doposud o tomto nástroji neslyšeli, cross docking existuje už od 30. let 20. století. Původ má ve Spojených státech amerických, přičemž zpočátku nacházel uplatnění zejména v takzvané LTL přepravě. Obrovský rozmach cross dockingové přepravy nastal v 80. letech, neboť se dostala i do maloobchodního segmentu.

Cross docking je průtokový sklad

Co si představit pod termínem cross docking? V podstatě se jedná o takzvaný průtokový sklad, s nímž se setkáte už napříč mnohými odvětvími. Cross dockingová přeprava nachází uplatnění u všech druhů zboží, které vyžadují co nejrychlejší zpracování a okamžitou přepravu (většinou v řádu několika hodin). Cross docking znamená, že se nic neskladuje, protože do aut jedoucích stejným směrem se sloučí zboží z různých směrů. Přes sklad tak zboží jen prochází, nehromadí se, což je vskutku efektivní. Snižují se tím výrazně náklady na skladování.

Zásilka se díky cross dockingu dostane k příjemci rychleji. Důležité však je najít logistickou společnost, která tento druh přepravy realizuje.

Důvody, proč využívat cross docking

Důvodů je opravdu hned několik, ovšem vytyčíme pouze ty tři hlavní. Cross docking výrazně snižuje náklady na skladování, dále eliminuje chyby způsobené lidským faktorem. V neposlední řadě vás nadchne, že přeprava k zákazníkovi je mnohem rychlejší.

Cross docking nabízí plzeňská společnost TEN EXPRES s.r.o., o které najdete více informací na stránce www.tenexpres.cz.