Pracují vaši zaměstnanci s nebezpečnými věcmi? Musí mít platné ADR školení!

Většina povolání požaduje určitou zodpovědnost a zkušenosti. Je třeba vždy vědět, jakými způsoby v té či oné situaci postupovat. Jedná-li se o profesi řidiče, je zapotřebí absolvovat v závislosti na konkrétní specifičnosti vždy určitá školení a získat certifikáty. Je-li řeč o přepravě nebezpečných věcí, je třeba, aby lidé, kteří s nimi pracují, jež s nimi nějakým způsobem přijdou do styku, měli patřičné ADR školení.

ADR školení se vztahuje nejen na řidiče, kteří převážejí nebezpečné věci, ale v určitých kategoriích i na další zaměstnance firem, kteří se s nebezpečnými věcmi přímo při výkonu svého zaměstnání stýkají. Zaměřme se však primárně na ADR školení řidičů.

Za školení ADR je zodpovědný zaměstnavatel, ten totiž zodpovídá za to, že každý jeho zaměstnavatel, který má co do učinění s nebezpečnými věcmi, je v této oblasti řádně proškolen. Potažmo tak platí, že právě zaměstnavatel musí mít jasno v tom, kde je možno aktuálně své zaměstnance poslat na ADR školení.

ADR školení nejen pro řidiče

ADR školení, jak již bylo řečeno, není určeno pouze a jen řidičům. Je totiž rozděleno na tři typy školení, konkrétně se jedná o školení řidičů, školení bezpečnostních poradců ADR a školení pro ostatní osoby.

Na webu skoleni.prodopravce.cz najdete vždy aktuální informace, kde se jaké školení koná. Zjistíte místo, cenu a i to, zda je ještě nějaká volná kapacita, nebo je již školení plně obsazené a je třeba tak vybrat nějaké jiné.

Je nutné si uvědomit, že školení ADR je něco jiného, než pravidelné školení profesní způsobilosti. Školení ADR pro řidiče je nutné pro získání ADR průkazu, jež musí mít každý řidič, s výjimkou toho, který převáží pouze podlimitní množství nebezpečných věcí. Školení však není jediné, co je dobré pro blaho a povinnosti vašich zaměstnanců udělat, jsou nabízeny i nejrůznější semináře, které zpravidla informují o změnách v dohodě ADR, ale i o jiných záležitostech, které souvisí obecněji či konkrétněji s nebezpečnými věcmi!

Sdílet článek