Likvidace vozidla musí být ekologická, nařizuje zákon

Likvidace vozidel se řídí poměrně přísnými pravidly, která chrání planetu, potažmo i životní prostředí. Automobilový průmysl je v celosvětovém měřítku lídrem v oblasti recyklačních inovací, přičemž v následujících řádcích vám poskytneme odborný pohled na ekologické výhody likvidace a na celý proces. 

Pokud se rozhodnete ekologicky sešrotovat vozidlo, přinese to hned několik benefitů pro životní prostředí. Likvidace v České republice totiž musí dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí, které zahrnují i bezpečnou recyklaci, a to jak náhradních dílů, tak i ostatních materiálů vozidla. Recyklované kovy snižují potřebu těžkých nových kovů a nerostů. 

Při sešrotování automobilu je možné recyklovat náhradní součástky pro jiná vozidla, jako jsou zrcátka, pneumatiky a podobně. V neposlední řadě se sníží potřeba nové oceli, která se vyrábí pro nová auta. Výroba oceli totiž vyžaduje spalování uhlí, při němž se vypouští skleníkové plyny do ovzduší. 

Předpisy v oblasti životního prostředí

Přísné předpisy týkající se likvidace vozidla jsou zavedeny s cílem účinně chránit životní prostředí. Předtím, než vstoupily v platnost, bylo sešrotování automobilů škodlivější pro životní prostředí, protože toxické kapaliny nebyly před slisováním účinně odváděny pryč. Způsobovalo to, že půda na vrakovištích a v jejich okolí byla škodlivá pro lidské zdraví, toxické kapaliny se navíc mohly dostat do vodních systémů a způsobit kontaminaci vody. 

Toxicita likvidace vozidel je v současné době omezena díky přísným předpisům na ochranu životního prostředí. Chemikálie se likvidují a recyklují správnou metodou. V popředí zájmu je také používání vhodných ochranných pomůcek na vrakovištích, jež umožňují správnou a bezpečnou manipulaci s nebezpečnými materiály, a tím se zabraňuje jejich úniku. 

Kdo nabízí likvidaci vozidel? 

Jestliže hledáte specialistu na ekologickou likvidaci vozidel, stačí se podívat na webovou stránku https://zlikvidujauto.cz, kde najdete všechny potřebné informace.