Založení firmy: Jaká jsou řešení?

založení s.r.o.

Máte dobrý podnikatelský plán a cítíte, že byste s ním mohli prorazit na tuzemském trhu? Pak nejspíše zkoumáte možnosti, jakým způsobem se dá začít v Česku podnikat. Můžete provést založení živnosti, případně si vybudovat vlastní firmu, zpočátku nejspíše společnost s ručením omezeným, tedy s.r.o. Při zakládání firem je třeba dbát na platné právní normy, jež nařizují provedení řady úkonů. Existuje několik variant zakládání společností.

Podmínky pro založení firmy

Proces založení s.r.o. dnes už zdaleka není tak zdlouhavý, jako tomu bylo ještě před pár lety, kdy jste museli čekat až několik měsíců. V současnosti založení firmy trvá maximálně pár týdnů, i to je však poměrně dlouhá doba.

Zákony určují přesné podmínky, které je nutné před započetím podnikání splnit. Asi nejlehčí úkol vás čeká hned na počátku, kdy si promyslíte a určíte název nové společnosti. Následují daleko náročnější záležitosti. Před zápisem do obchodního rejstříku je potřeba si sjednat sídlo firmy, pakliže jej nechcete mít uvedené například na adrese vašeho bydliště, což je z mnoha důvodů značně nepraktické. Dále počítejte s tím, že budete uvádět předmět podnikání, na jehož základě si na úřadě zaregistrujete příslušnou živnost a druh podnikatelské činnosti. Vzhledem k právním předpisům je rovněž zapotřebí zvolit jednatele společnosti, zaregistrovat se k platbě DPH, stanovit výši základního kapitálu společnosti a sepsat Společenskou smlouvu, v níž musí být vyplněna řada dalších údajů a dat, a to vždy pravdivě. Závěrečnou fází je samotný zápis do obchodního rejstříku. Jak vidno, proces rozhodně není rychlý a čeká vás spousta práce.

1. Založení svépomocí

První možností, jak provést založení živnosti, respektive založení firmy, je absolvování celého výše uvedeného procesu vlastní cestou. V tomto případě počítejte s tím, že vás to bude stát spoustu času a energie. Obrňte se, protože se setkáte s mnoha úředníky, u nichž je postup často dosti liknavý. Jde o velmi náročný postup z fyzického a mnohdy i z psychického hlediska. Zvláště pro ty z vás, kteří bydlí mimo větší města, kde jsou přeci jen všechny úřady pohromadě.

2. Realizace na klíč

V posledních letech se stále více zájemců o vstup do podnikatelské sféry obrací na specializované firmy, jež nabízejí možnost založení firmy na klíč. Takováto společnost zajistí téměř veškeré náležitosti, které je třeba na základě právních norem splnit, sama na základě určitého poplatku. Cena za založení s.r.o. na klíč se pohybuje v řádech jednotek tisíců korun, což není nijak horentní suma vzhledem k tomu, kolik díky tomu ušetříte času a námahy. Založení živnosti či firmy pomocí externí firmy se zpravidla provádí na základě podepsání plné moci. Realizaci na klíč nabízí kupříkladu web Jak založit s.r.o.

3. Koupě ready made společnosti

Mimořádně efektivní metodou je koupě takzvané ready made firmy. Tyto společnosti již oficiálně existují, nemají však žádnou historii. Pouze čekají na své zájemce. Vy si tak jednoduše koupíte firmu a můžete prakticky ze dne na den začít podnikat, neboť už na vás čeká jen nezbytné minimum administrativních úkonů, které zdaleka nezaberou tolik času jako v případě, kdy si novou firmu zakládáte od úplného začátku. Toto řešení vás samozřejmě také bude něco stát. Jak ale ukazuje zájem lidí, je tento způsob založení s.r.o. stále populárnější a využívanější.

Založení firmy je často životním krokem. Může výrazně ovlivnit vaši budoucnost a finanční zajištění. Proto si vždy důkladně rozmyslete veškerý postup, abyste pak nemuseli litovat, že jste se do podnikání vrhli zbytečně moc zhurta. Základem je samozřejmě kvalitní strategie a business plán, založení s.r.o. už je pouze nástrojem ke skutečnému začátku vaší podnikatelské dráhy.