ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI PŘI VEDENÍ ŠKOLY

MBA Management ve školství

Dobrý ředitel školy není jen dobrý učitel, ale současně manažer. Kromě znalostí a praxe z pedagogiky potřebuje celou řadu dalších dovedností z několika oborů – práva, ekonomiky, personalistiky. Jde také o specifické dovednosti, jako např. získávání dotací z evropských fondů.

Kdo se chce na funkci ředitele školy dobře připravit, aby uspěl ve výběrovém řízení, nemůže udělat chybu, když vsadí na multidisciplinární manažerské vzdělávání. Kdo jiný než učitel je zvyklý se vzdělávat a rozvíjet celý život. Speciálně sestavený studijní program MBA Management ve školství umožní díky intenzivní přípravě rychle získat základní manažerské schopnosti potřebné při vedení školy. Zaměříte se na personální řízení a finanční řízení školy a na aktuální legislativní rámec vzdělávání v českém právním řádu. Kromě toho se naučíte vše potřebné z pracovního práva a správního práva, včetně praktických otázek správního řízení, s kterými se ředitel školy může setkat.

MBA

Nejen pro učitele a ředitele…

Program doporučujeme i těm, kteří už ve vedoucí pozici ve školství působí, ale chtějí si svou pozici upevnit, popř. postoupit v kariéře ještě výše. Program zaměřený na management ve školství je vhodný také pro odborné pracovníky státní správy a samosprávy působící ve vztahu státu a vzdělávacích institucí nebo v oblasti sociální práce. Podrobnější informace najdete na www.ustavprava.cz.

Sdílet článek