Vyřešte problém s hlukem na pracovišti

Tlumiče hluku

V mnoha průmyslových odvětvích, telekomunikacích, ale také například v kancelářích, se můžete potýkat s příliš vysokou hlučností. Ze zákona je daná její maximální míra, která nesmí být překročena. Máte-li pochybnosti, zda s hlukem přeci jen nejste za touto nařízenou hranicí, obraťte se na odbornou firmu, jejíž kvalifikovaní pracovníci provedou potřebné měření a navrhnou nejvhodnější řešení pro vás na míru.

Pro eliminaci hluku, který způsobují různá strojní zařízení, se využívají akustické kryty, protihlukové stěny nebo tlumiče hluku.

První krok – akustická studie

Nejdříve se musí provést měření hluku, které stojí na samém počátku celého procesu. Slouží jako podkladový materiál a odhaluje, zda míra hlučnosti v daném prostoru překračuje povolené limity, či nikoliv. Na základě naměřených hodnot určí specializovaná firma další postup a navrhne konkrétní opatření. Může se jednat o protihlukovou stěnu, kryt nebo instalování tlumičů hluku.

O protihlukové zabezpečení si však můžete požádat i ze své vlastní vůle, aniž byste maximální stanovenou míru překračovali.

Tlumiče hluku – snadná cesta ke snížení hlučnosti

Nejčastěji se umisťují do ventilátorů, vzduchotechnických jednotek, kotelen, trafostanic a jiných strojních zařízení. Tlumičů hluku je několik. Mohou to být tlumiče hluku páry, rezonátorové tlumiče nebo kulisové absorpční tlumiče hluku.

Instalace bez omezení výroby a v doprovodu špičkových služeb

Profesionální firma dokáže tlumič hluku instalovat ve velmi rychlé době, a to s minimálním omezením provozu na daném místě. Po dobu projekčních i instalačních procesů s vámi danou problematiku konzultuje. Garantuje kvalitní provedení a dlouhotrvající účinek s minimální potřebou kontroly a údržby. Firma vám také nabídne výběr materiálu, který odpovídá vašim finančním možnostem, a po celou dobu klade důraz na individuální přístup.

Sdílet článek