Turecká Alanya: výlety se nabízejí ve skutečně hojném počtu

Alanya a výlety

Alanya. Výlet lodí do starověku:Phaselis

Alanya a výlety. Město má pro ně ideální polohu. Ato nejen proto, že leží u břehů Středozemního moře a tedy nabízí dovolenkovou „klasiku“ s relaxováním na pláži, ale především proto, že kolem dokola jsou historické památky. A ne jen tak ledajaké. Zatímco jinde se vás průvodci budou snažit nalákat jednotlivý na kostel či katedrálu, v Anatolii se to hemží starověkými městy, převážně z antiky. Ty jsou důkazem nejen bohaté historie, ale i významu, který tato oblast v minulosti měla. Česko má rovněž bohatou historii, ale upřímně, kolik znáte českých lokalit, které se zachovaly z doby před Kristem? Při jednodenních výletech z Alanye jich můžete navštívit celou řadu. Třeba Na Phaselis. Oto zajímavější, neboť se tam můžete dostat po vodě.

Co je na lodi tak úžasného?

Je to jednoduché. Na lodi vás nikdy nebudou bolet nohy, krajina kolem se najednou otevře zcela novým pohledům a na rozdíl od kteréhokoliv jiného dopravního prostředku si výhledy můžete vychutnávat zcela nerušeně. Ať už jedete autem, autobusem nebo vlakem, vždycky jste omezeni jen výhledem k okénka a přiznejme si, že výhledy na bezprostřední okolí silnic nejsou z hlediska turistického zážitku nic moc. Zato loď je úplně nová dimenze zážitkového cestování.

Otevřená paluba nabízí rozhledy na všechny strany a kolem je místo okrajů silnic a domů příroda, kterou si můžete vychutnávat u kávy, nebo s pivem v ruce. To se vám zejména pokud řídíte, nestane. Kolem je uklidňující otevřený prostor v němž se nepráší a nezapáchají výfukové plyny.Nikdo na vás netroubí a nemá snahu vás za každou cenu předjet. V zásadě se dá říct, že zatímco cesta autem či autobusem má za cíl vás dopravit z jednoho místa na druhé, loď je kromě samotného transportu uklidňujícím a relaxačním zážitkem sama o sobě.

Phaselis

Starověká Lýkie už dnes neexistuje. To ale neznamená, že se do ní nelze podívat. Řekové a Římané v ní vybudovali tak významná města, že jejich památky přežily bez nadsázky tisíciletí. Zatímco současné betonové stavby mají životnost pár desetiletí, řecké a římské akvadukty, jako je například ten ve městě Phaselis, stojí stále. Ostatně byli to právě Římané, kdo vymysleli cement. Údajně jeho výrazně vyšší kvalita, která tmelí jednotlivé kameny dodnes byla dána tím, že při jeho míchání používali mořskou vodu. Ta má odlišné chemické složení od sladké vody, která se při zpracování cementu používá dnes.

Phaselis, kam se v rámci jednodenního výletu pohodlně dopravíte výletní lodí, bylo založeno kolem roku 700 př. n. l. Město si mohlo dovolit nejen akvadukt, ale i lázně a široký bulvár, po kterém se stále můžete projít. Jeho bohatství má přímou souvislost s jeho polohou. Coby přístavní město zbohatlo z obchodu mezi východní Lýkií, Řeckem, Římem a Asií. Stejně jako africký Egypt využíval výhodnou polohu Phaselis k tomu, aby své zboží dostal dál, totéž platilo i pro jiné zdatné obchodníky a námořníky – Féničany.

Na co se můžete těšit

Představte si následující situaci. Po příjemné a klidné plavbě, která vás nestála žádné úsilí a nejste tedy unaveni, ale naopak natěšeni a dychtivi poznávat, vystoupíte v přístavišti. Co vás čeká? Rozhodně byste neměli minout zbytky akvaduktu, které jsou neklamným znamením, jakou důležitost už v dobách před naším letopočtem dávali místní bezpečnému zásobování pitnou vodou. Jde o obdivuhodnou stavbu. Před starověkými inženýry nezbývá než smeknout. O to víc ovšem bude smutné zamyslet se nad současnými stavebními techniky a architekty.. Představa, že postavíme něco, co přetrvá tisíciletí, je spíše úsměvná než reálná. Příkladem budiž barcelonská katedrála Sagrada Familia, která se staví už přes sto let a některé prvky chtějí opravu ještě dříve, než bude dokončena. A to mluvíme o pouhopouhém jednom století, zatímco v případě města Phaselis se pohybujeme v řádu tisíciletí. Zhruba 24 metrů široká hlavní třída byla ve své době skvostným bulvárem. Při její návštěvě si člověk uvědomí, jak moc máme často zkreslené představy o životě před naším letopočtem. Místo nevzdělaných kmenů tady pohodlně žili lidé, kteří mohli využívat lázně, navštěvovat divadlo a dopřávat si promenádu po širokých ulicích.

Pokud jste sem skutečně připluli lodí, musíme zmínit piráty. Město bylo bohaté a tak není divu, že lákalo loupeživé námořní lapky. Jejich nájezdy snižovaly význam města dokonce do té míry, že námořní obchod na jednotlivá období ustával. Žádný z kapitánů nechtěl přijít o svůj vzácný náklad a v extrémním případě o život. Krátce řečeno, výlet lodí do Phaselis vás nadchne.

Sdílet článek