Třídění a recyklace papíru po česku

Výkup papíru

Třídění papíru není v našich podmínkách nijak ojedinělým úkazem. Není proto divu, že množství vytříděného papíru se pohybuje kolem milionu tun za období jednoho roku. V čem třídění a recyklace papíru spočívá a jaký papír je možné recyklovat?

Recyklace papíru je poměrně snadná. Opětovné využití papíru je velmi výhodné z hlediska ekonomického i ekologického. Šetrnost k životnímu prostředí je dána nižší spotřebou energie i vody, nehledě na to, že šetří i stromy.

Papír vhodný ke třídění

Výkup papíru neskýtá žádné velké komplikace a překážky. Jednotlivé druhy papíru se většinou váží samostatně, proto je nutné papír předem rozdělit do jednotlivých balíků. K recyklaci však není vhodný jakýkoli papír. Mezi vhodné typy patří kancelářský papír, noviny, knihy, sešity, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton a podobně. Zbavit se tak lze tedy všeho možného, co často překáží v domácnosti i na pracovišti. Naproti tomu do druhé, nevhodné skupiny se řadí termopapír, voskový a uhlový papír, obaly tvořené papírem a jiným materiálem, obvazy, vložky a další hygienický a zdravotnický materiál.

Proměnlivá výkupní cena papíru

Pro výkup papíru cena závisí na poptávce zejména z Číny. Důležitým faktorem je rovněž zvyšující se produkce lepenky a ceny papíren působících na tuzemském trhu. Odměnu za odevzdaný papír sběrny vyplácí v hotovosti. To je jeden z rozdílů od výkupu železa a barevných kovů, který probíhá pouze bezhotovostně. Zavedené opatření mělo za cíl předejít rozmáhajícím se krádežím kovů nejen na veřejných prostranstvích. Dobrou zprávou také je, že síť sběren papíru a také železa a barevných kovů pokrývá celé území České republiky, jako je tomu v případě společnosti TSR Czech Republic, s. r. o., kterou stačí kontaktovat pro zjištění aktuální výkupní ceny.

Sdílet článek