Spokojené děti v soukromé školce

Soukromá školka v Brně

Malé děti bývají hodně citově vázané na rodiče, ale brzy se nevyhnou navštěvování cizího prostředí, aby se lépe naučily samostatnosti a jiným dovednostem. Jesle a školky dnes dovedou děti připravit na školní období, ale rovněž záleží na tom, aby se zde cítily příjemně a těšily se sem.

Jesle s individuální péčí

Někdo si nemůže dovolit zůstat doma několik let, proto jesle v Brně fungují již pro děti od věku šesti měsíců. Rodiče si takto zajistí profesionální hlídání, kde se klade důraz na individuální péči. Jakmile dítě dovrší tří let, postará se o něho zdejší navazující školka. V jeslích se soustředí na rozvíjení dovedností a schopností, přičemž na jednu pečovatelku připadne maximálně šest dětí. Děti se řídí pravidelným denním režimem, kde se preferuje hraní a jiné aktivity společně s kvalifikovaným a milým personálem. Pravidelně se připravuje pestrý program, kde se rozvíjejí pracovní, pohybové, rozumové, hudební a jiné schopnosti. Doba umístění do jeslí je flexibilní. 

Šťastné a samostatné dítě ve školce

Příjemné prostředí školky tvoří základ vedoucí ke spokojenosti dětí. Soukromá školka v Brně se snaží vytvářet místo, kde se vaše dítě rozvíjí, učí se samostatnosti, odpovědnosti, vzájemnému respektu, spolupráci a naučí se pomáhat. Dětem se líbí individuální přístup, díky němuž mohou být šťastnější, protože vychovatelky znají jejich přání. Miniškolka usiluje o osvojení zdravého životního stylu s důrazem na pohyb. Celý výchovně-vzdělávací proces učí děti poznávat, zajímat se o aktivní tvoření, řešení problémů, vnímání okolí, získávání zkušeností podle svých zájmů a schopností. Respektují se osobnosti jednotlivců. Při nadstandardní péči se děti učí angličtinu, mohou se věnovat zájmovým kroužkům, účastnit se sportovních a kulturních akcí, přičemž se konají také pravidelná setkání s rodiči.

Sdílet článek