Prolínání západní medicíny a alternativních metod

přírodní medicína

Fungováním lidského těla a léčbou nemocí se lidé zabývají celá staletí. Historické kmeny spoléhaly na přírodní způsoby léčby, ale s postupným rozvojem lékařských věd a technologických novinek se v systému péče o zdraví uplatňuje celá řada novodobých metod diagnostiky i terapie. Současná západní medicína se snaží propojovat moderní i alternativní směry a vnímat pacienta komplexně včetně psychických a sociálních aspektů.

Škola přírodní medicíny

Abychom porozuměli funkcím a vlastnostem těla, můžeme se přihlásit ke studiu na lékařské fakultě výhradně zaměřeném na klasické medicínské postupy. Existuje však také několik škol, jejichž výuka se ubírá převážně alternativní cestou. Studenti získají základní informace o struktuře a fungování organismu, které na konci studia dokážou propojit s přírodními terapeutickými postupy. Přírodní medicína se prolíná celým tříletým studiem a důkladně se soustředí též na psychosomatické souvislosti.

Zkušení vyučující se rovněž zabývají aspekty, s nimiž pracuje čínská medicína. Věnují se jednotlivým elementům, propojení harmonie mezi tělem a duší anebo všem známému konceptu Jin a Jang. Ti, jež vytrvají a studium úspěšně dokončí, jsou spolehlivými poradci v oblasti přírodní medicíny a zdravého životního stylu. Každý absolvent je dále držitelem osvědčení o absolvování kurzu homeopatie a kurzu zdravého vaření.

Víkendové studium dostupné všem

K víkendovému studiu s širokou nabídkou oborů se lze přihlásit v Českých Budějovicích, Brně nebo Praze a proniknout tak do poznatků, které ukrývá celostní medicína. Výuka je vedena moderním způsobem se zaměřením na seberealizaci studentů a jejich budoucí uplatnění v souvisejících oborech. Veškeré nabyté vědomosti lze prakticky využit v běžném životě, který může dospět do jiných rozměrů díky zodpovědnějšímu a komplexnímu přístupu ke zdraví.

Sdílet článek