Profesní školení řidičů e-learningem je ze zákonného hlediska v pořádku

Učíme se fungovat čím dál více online. Jednou z věcí, které se nyní daleko častěji řeší online než prezenčně, je i školení zaměstnanců. Na mysli přitom máme školení všeho druhu od BOZP a PO přes první pomoc až po profesní školení řidičů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je klíčová, proto jsou uzákoněná nejrůznější povinná školení. Drtivá většina z nich se dá absolvovat online, avšak existují drobné výjimky. Například pro takovou první pomoc je ideální blended learning – teorii lze zvládnout online, ale třeba masáž srdce či obvazování ruky je lepší vyzkoušet si prakticky. Jedno je ale jisté. Online vzdělávání je naprosto plnohodnotné a české zákony ho uznávají.

Nevěřte dezinformacím, že online školení nejsou dostatečná

Českem se šíří dezinformace o tom, že online školení řidičů není dostatečné. Šíří ho zejména soukromá firma s názvem Dopravní akademie (DA). Podle ní je školení řidičů „referentů“ online formou neakceptovatelné a neuznávané soudy i státními dozorovými orgány. Na tom ale není ani špetka pravdy. Myslíte, že kdyby online vzdělávání nestačilo, firmy by ho využívali?

Například e-learning kurzy od společnosti PREVENT, konkrétně jejich platformu INSTRUCTOR od roku 2002 využívají více než 3000 organizací včetně státních institucí, jako jsou ČOI, ŘSD nebo ministerstva. Stejně tak je s klidem můžete využívat vy.

Proč online vzdělávání stačí?

§ 103 odst. (2) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, podle nějž se provádí profesní školení řidičů „referentů“, totiž ani žádnou správnou formu nestanovuje. Jestli jej tedy zaměstnavatel zajistí prezenčně, formou e-learningu nebo třeba bojové hry, je vážně jenom na něm.

DA dále poukazuje na to, že e-learning kurzy neumožňují vznášení dotazů a diskuze. To je ale lež. Na platformě INSTRUCTOR lze zasílat dotazy naprosto kdekoliv, lektor na ně odpovídá. A liché jsou i další obavy. Na platformě jsou dostupné online kurzy s certifikátem, takže existuje důkaz, že zaměstnanec kurz absolvoval. Kurzy jsou interaktivní, daleko zábavnější ve srovnání s přednáškou, při níž zaměstnanci pouze sedí a poslouchají.

Online kurzy mají navrch

A existují oblasti, v nichž online kurzy rozhodně vynikají. Tak například umožňují daleko snadněji zapracovat novinky v legislativě. Pokud se něco v zákoně změní, opravit to v online kurzu je velmi rychlé. Než se změny dostanou do tištěných učebnic a materiálů, uběhne další doba.

V interaktivním kurzu si zaměstnanci vyzkouší problematická a nová pravidla, osvojí si zásady bezpečného řízení, naučí se defenzivní jízdě, musí se popasovat s nepříjemnými situacemi, jako je dopravní nehoda. Online kurzy tedy rozhodně nejsou nijak méněcenné nebo nedokončené. Přesvědčte se sami, začněte i řidiče ve vaší firmě vzdělávat online!