Proč si pořídit elektronický podpis a jaké jsou jeho výhody a využití

Po celý svůj život jsme nuceni jednat s nejrůznějšími státními orgány, podávat žádosti, platit daně, přihlašovat vozidlo nebo si nechat vystavit občanský či řidičský průkaz nebo pas. Je obvyklé za tímto účelem příslušný úřad osobně navštívit. Ovšem v době internetu se začíná digitalizovat i státní správa, takže některé úkony stačí provést doma přes počítač. K tomu je ale často zapotřebí vlastnit elektronický podpis.

Co je to elektronický podpis

Jak si představit elektronický podpis? Je to jednoduché. Elektronický neboli digitální podpis je označením specifických dat, jež v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive úředně ověřený podpis. Bývá připojen k datové zprávě a umožňuje přesnou identifikaci osoby, která datovou zprávu posílá. Internetový svět je vcelku anonymní. Ale díky elektronickému podpisu se z anonymní osoby stává osob jednoznačně identifikovaná.

Kde si elektronický podpis zřídit

Elektronický podpis neboli kvalifikovaný certifikát je možné zřídit jen u certifikační autority. Těmi jsou v České republice První certifikační autorita, e-Identity a PostSignum. Za vystavení podpisu se platí určitý poplatek. Další možností je využít Signosoft, který poskytuje jednoduchý způsob podepisování dokumentů elektronickým podpisem. Lze ho získat dokonce zdarma, on-line, rychle a bezpečně. Jedná se totiž o největší českou platformu pro elektronické podpisy, která je vhodná pro domácnosti i společnosti.

Elektronický podpis jednoduše

Signosoft má již deset let zkušeností, využívá vlastní cloud, funguje pod PC, Mac, iOS i Android. Prvních pět dokumentů je zcela zadarmo, a to s plnou funkčností. Na dokumenty je možné přidat libovolný počet podpisů i podepisovatelů. Přitom se platí jen za dokumenty, které jsou opravdu odeslány. Signosoft je možné nasadit také ve vlastním serveru dané firmy. Všechny nahrané dokumenty jsou dostupné kdykoliv a odkudkoliv. I z tohoto důvodu se elektronický podpis online od Signosoft vyplatí.