Při broušení ochrání zdraví filtrace vzduchu

odsávání broušení

Doma máme nejčastěji prach, který je sice nepříjemný nebo nás dráždí, ale není nijak nebezpečný. Při některých průmyslových výrobních procesech, jako je třeba broušení, je tomu ale jinak, proto je nutné prach okamžitě odsávat.

Nebezpečný brusný prach

Podle broušeného materiálu vznikají při broušení prachové částice, které jsou pro zdraví škodlivé až nebezpečné. Často obsahují brusivo, kovové částice nebo mastné oleje a jakékoli šíření po výrobní hale mimo místo jejich vzniku je velmi nežádoucí. Proto se filtrační zařízení umisťují co nejblíže místu, kde se brousí a vzniká brusný prach. Ten je nejen nebezpečný, ale také abrazivní, a proto jsou filtrační systémy pro tyto provozy vyráběné v silnostěnném provedení. Odsávání pracovního prostoru v brusírnách nebývá nijak komplikované, většina brusek je vybavena hrdlem pro připojení centrálního odsávání, a to bez ohledu na značku výrobce nebo typ. Pomocí potrubí je tak lze snadno spojit do jednoho filtračního a odsávacího systému a zajistit rychlé a efektivní odsávání broušení.

Pod podlahou i na stěnách

Odsávání přímo u brusek však není jediný systém, jak zajistit bezpečné a čisté pracoviště. V některých provozech je odsávání umístěno pod podlahovými rošty, odkud se prach odvádí do filtrační jednotky. Tento typ se využívá především na pracovištích, kde není možné odsávání lokálně, například při výrobě velkých nebo těžkých produktů. Tam, kde lze odsávání zajistit podle lokálních pracovišť, se kromě odsáváních u strojů využívá také prostorové odsávání pomocí závěsných odsávacích digestoří, které se umístí na stěny brusírny. Podle jejich rozmístění se pak vytváří jednotlivá pracoviště, aby byl celý systém co nejefektivnější. Digestoře, stejně jako odsávání u brusek, jsou napojeny na centrální odsávání. Vzduch s prachem se přefiltruje a čistý vzduch se vrací zpět do provozovny, což v zimě šetří i náklady na vytápění.

Moderní provozy kromě samotného odsávání využívají i chytrá zařízení, která celý filtrační systém hlídají a sama regulují odsávací výkon s ohledem na jednotlivá lokální pracoviště.