Porušení předpisů BOZP postihne vaši firmu v mnoha ohledech. Které tresty jsou méně známé? Dávejte si pozor

koordinátor BOZP

Pravděpodobně každý zaměstnavatel zná hlavní postihy, které si vykoleduje, pokud hrubě poruší předpisy BOZP. Málokterý si je ale vědom všech postihů, jež na sebe přivolá. V článku níže se dozvíte o méně známých (přesto tvrdých) postizích zanedbání vašich povinností.

Porušení znamená velké problémy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci není oblastí, která by se měla brát na lehkou váhu. Je nám jasné, že v nepřítomnosti dozoru se mnoho firem dopouští velmi vážných přestupků. V den kontroly zmíněné firmy vše samozřejmě zaměstnavatelé naaranžují a uzpůsobí tak, aby to vypadalo ukázkově. Věřte tomu, nebo ne, ale tímto počínáním vystavujete své podnikání riziku.

Každý známe klasické důsledky porušení bezpečnosti práce a mnoho z vás se s nimi už setkalo. Pro účely tohoto článku jsme ale vybrali méně známé tresty, které přesto dokáží s vaší firmou pěkně zamávat. Z toho důvodu nic nepodceňujte a dbejte na správnou BOZP.

Méně známé postihy

Nejdříve zmíníme případ, ve kterém vaše firma dostala pokutu v libovolné výši. Ať už je pokuta malá, či velká, můžete se těšit na znevýhodnění ze strany Úřadu práce. Ten vám totiž následně odmítne po dobu tří měsíců uveřejnit jakoukoliv nabídku volného pracovního místa ve vaší společnosti. Uznejte, že to může být pro některé zaměstnavatele kritický problém.

Dalším stupněm je pokuta čítající více než 50 tisíc korun. Zde už se bavíme o vážnějších následcích. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí centrální evidenci volných pracovních míst vhodných pro převzetí držiteli zaměstnanecké nebo modré karty. Následkem takto vysoké pokuty nejen, že vyřadí záznamy o vašem volném místě, ale také jej v případě zájmu odmítne zapsat. To platí v následujících třech měsících po obdržení pokuty.

Zároveň se můžete těšit na pokárání v podobě odmítnutí vydání povolení cizinci, který by chtěl pracovat ve vaší firmě. Tento trest je také platný po dobu tří měsíců od obdržení pokuty.

Dodržujte poctivě všechna nařízení BOZP na pracovišti

Bezpečnost práce na pracovišti není ničím, co byste měli šidit. K tomu vám poslouží kvalitní koordinátor BOZP, jenž zajistí vše potřebné a ochrání vás před všemi postihy. Zde musíme upozornit na vyhledání pouze kvalitního poskytovatele. Ne každý totiž dělá svou práci poctivě.

Jednou z velmi kvalitních a ověřených firem je PREVENT. Ta se zaměřuje na celý komplex služeb spojených s danou oblastí. Provozuje školící platformy INSTRUCTOR a EDUNIO, přičemž za vás zařídí veškerou agendu, audity, poradenství a zkrátka dá vaši firmu do pořádku.

Pokud hledáte velmi kvalitní služby, rozhodně se zaměřte na kontaktování zmíněné společnosti. Díky tomu si ušetříte mnoho starostí a obzvlášť případných problémů.