Odvoz suti a odpadu Praha

odvoz suti

Chystáte se na částečnou nebo úplnou rekonstrukci vašeho domu a přemýšlíte, jak se zbavíte přebytečné suti a odpadu, které při tom vzniknou? A kdo vám přiveze objednaný sypký stavební materiál? Patříte-li mezi obyvatele Prahy a jejího okolí, nabízí se vám jednoduché a zároveň praktické řešení, při němž budete mít všechny služby na jednom místě. Ušetří tak váš čas, kterého nebývá v současné uspěchané době nazbyt.

Rychlost je pro vás prioritou

První, co vás možná v souvislosti s odvozem suti napadne, je velkoobjemový kontejner, do něhož veškeré vybourané zdivo a ostatní odpad budete ukládat. Pružnost, s jakou je schopná vybraná likvidační firma reagovat na vaše požadavky, je pro vás podstatná. Proč mít zbytečné prostoje? Proto oceníte, když od objednání kontejneru do jeho přistavení na místě uběhnou pouhé dvě hodiny. S takovým servisem, nabízejícím odvoz suti, se ihned ztotožníte.

Typy kontejnerů na odpad

Kam s ním? Tuto již klasickou otázku si položí každý, kdo jakýkoliv odpad vytváří. O běžný odpad z domácnosti se vám postarají městské technické služby. Jak však naložit s odpadem vzniklým při stavebních úpravách domu, bytu či při rekonstrukci zahrady? Vše je dle místních vyhlášek třeba třídit a recyklovat, prostě zlikvidovat. Proto i kontejnery na odvoz odpadu o objemu 3 m³ mají svoje určení:

  • kontejner na suť nebo zeminy,
  • kontejner na odpad míchaný ze sutí nebo zeminou,
  • kontejner na lehký směsný odpad, zahradní odpad nebo jiný lehký odpad.

Dovoz stavebního materiálu

O odvoz a likvidaci suti a odpadu se kvalitně a rychle pro pražské obyvatele postará firma Odvoz-sut.cz, která disponuje výkonnou technikou a špičkovými zařízeními. Už osm let poskytuje své služby na vysoké úrovni. Firma vlastní všechna potřebná povolení k nakládání s odpadem. Po ukončení likvidačních prací dostane zákazník tzv. „Potvrzení o převzetí odpadu k zneškodnění“, které je potřebné například pro kolaudační rozhodnutí. Kromě odvozu suti a odpadu se firma Odvoz-sut.cz věnuje také dovozu sypkého stavebního materiálu, a to betonu, písku, štěrku či zahradní zeminy.

Sdílet článek