Neodymové magnety mají široké uplatnění

neodymové magnety

Magnety nejsou pouze vtipnou ozdobou dveří ledničky v kuchyni. Mají daleko pestřejší uplatnění, o kterém běžný smrtelník nemá možná ani tušení. Koho by napadlo, že se magnet používá v třídírnách odpadu, nebo je součástí brzd automobilu?

Také spalovny nebo sběrny surovin využívají magnety

Ve sběrnách surovin se magnety obvykle používají ke zjištění kovu v určitém materiálu. Jak jinak to poznat než právě tímto jednoduchým způsobem? Bez magnetů by se neobešly ani spalovny, protože ho používají k odfiltrování všech kovových částí, které by jinak neshořely.

Magnety v senzorech

Jistě není bez zajímavosti, že magnety jsou také součástí čidel, které zjišťují, jestli jsou dveře či okno zavřené, nebo otevřené. Tato čidla zabraňují vzniku zbytečných nákladů, je-li v místnosti instalována klimatizace, která se při otevřeném okně nezapne.

Využití v průmyslu i v lékařství

Jak je vidět, magnety mají široké použití – například při obrábění železných materiálů, přenášení předmětů nebo v lékařství v magnetické rezonanci, kde jsou součástí MRI přístrojů. Ty pomáhají nahlížet do lidského těla bez nutnosti použít chirurgický zásah. Magnety najdeme je také v senzorech ABS v brzdách automobilů, nebo mohou být součástí elektromotoru. Zde se používají hlavně neodymové magnety, jež mají vysokou magnetickou sílu. Bývají vyrobené ze směsi neodymu, železa a boru a nabízejí nejlepší poměr vlastností a ceny. Jsou schopné unést více než tisícinásobek vlastní hmotnosti. V porovnání ke své síle jsou docela malé, a hlavně poměrně levné.

Výhody a nevýhody neodymových magnetů

Aby povrch neodymových magnetů snadno nekorodoval, používá se při jejich výrobě povrchová úprava v podobě vrstvy niklu, zinku nebo pryskyřice. U neodymového magnetu je třeba si hlídat hlavně to, aby se nedostal do blízkosti platebních karet či pevných disků, které by svou magnetickou silou mohl zcela zničit. Při teplotě nad 80 stupňů Celsia přestávají být neodymové magnety funkční.