Na jaké střední škole nastartovat svou kariéru

Žijeme v 21. století, celý svět je propojený, a tak není překvapením, že se na pracovním trhu dobře umístí lidé, kteří zvládají několik cizích jazyků. A právě na tom si zakládá Střední škola cestovního ruchu ARCUS v Praze, která vás připraví pro život u nás a především ve světě.

Koncepce čtyřletého denního maturitního oboru cestovní ruch tak, jak ho pojala Střední škola ARCUS, vás připraví na kariéru v mnoha oblastech. Kromě dalšího studia se po škole můžete věnovat cestovnímu ruchu, ekonomice, marketingu a managementu.

Takový je totiž záběr vyučovaných předmětů. Učí se technika cestovního ruchu, ekonomika, obchodní korespondence, účetnictví, průvodcovství, právo, psychologie i zeměpis. Důležitou roli hraje výuka tří cizích jazyků – na výběr je z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Studenti tedy získají velký přehled znalostí z několika oborů a nebudou ochuzeni ani o praxi.

Teorie je důležitá, praxe důležitější

Škola spolupracuje s několika předními cestovními agenturami, jako je Čedok nebo Alexandria, a žáci do nich chodí na odbornou praxi. Ve čtvrtém ročníku si rovněž vyzkouší zorganizovat několikadenní zájezd pro své kamarády z partnerského gymnázia. Budou mít za úkol zařídit všechno od průvodcovství přes program až k zajištění vstupenek.

Je potřeba používat aktuální učební metody

Svět se mění, vyvíjí se dostupné technologie a s nimi také možnosti výuky. Na střední škole ARCUS se aktuálním trendům přizpůsobují. K dispozici jsou nadstandardně vybavené počítačové učebny, ve třídách jsou počítače a dataprojektory, některé předměty se vyučují výhradně na počítačích, klasifikace je vedena elektronicky. Žáci rovněž dostanou na dobu studia iPad mini, který je používán k výuce.

Stačí mít dobré známky

Další výhodou je fakt, že se zájemci o studium nemusí stresovat žádnými přijímacími zkouškami, krom talentových. Kritéria přijímacího řízení uvádí, že se boduje český jazyk, cizí jazyk, zeměpis a dějepis a olympiády. Hledí se na známky z osmé a první poloviny deváté třídy. Když se zadaří, čeká vás v září slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníku a čtyři roky plné zážitků a zkušeností do života.

Sdílet článek