Moderní vzduchotechnika jako nástroj zdravého a bezpečného pracovního prostředí

centrální vysavač

Čistota, zdraví a bezpečnost. Atributy, které by v dnešní době neměly být pouze společným jmenovatelem prostředí se zvýšenými hygienickými nároky, ale každého moderního pracoviště. Řeč je především o prostředí výrobních hal s vysokou mírou prašnosti a produkce odpadu vznikajícího při zpracování primárních surovin, například dřeva.

V případě dřevozpracovatelského průmyslu dochází ke vzniku nadměrného množství odpadu. Odsávání pilin, kůry a prachu se v takovém prostředí stává klíčovým úkolem, s nímž si každá prosperující firma musí a chce poradit.

Centrální vysavač

V prostředí výrobních dřevozpracovatelských hal, kde práce probíhá současně na několika místech a výrobních linkách, se jako vynikající nástroj odsávání pilin a prachu jeví centrální vysavače. Ty jsou tvořeny filtrační vysokopodtlakovou jednotkou a pomocí potrubních rozvodů jsou schopny pokrýt celý výrobní prostor bez ohledu na velikost.

Šnekový dopravník

Zatímco centrální vysavač plní primárně úkol odsávání pilin a dalšího odpadního materiálu vzniklého při zpracování dřeva, neřeší problematiku transportu a likvidace odpadu mimo pracovní prostor výrobní haly. Ideálním pomocníkem se v tomto směru stávají šnekové dopravníky, které slouží k dopravě odpadního materiálu v horizontálním směru a jsou napojeny přímo na hlavní filtrační jednotku centrálního vysavače.

Vzduchotechnika na klíč

Z výše uvedeného vyplývá, že centrální vysavače a šnekové dopravníky jsou důležitými komponenty chytrých řešení, které ve svém portfoliu mají všechny seriózní firmy nabízející komplexní řešení vzduchotechniky na pracovišti.

Majitelé výrobních hal a průmyslových objektů se zvýšenou mírou produkce odpadu a prachu tak mají jedinečnou příležitost s pomocí technologií centrálních vysavačů, šnekových dopravníků nebo rekuperátorů spalin nejen podpořit zdravé a čisté pracovní prostředí svých zaměstnanců, ale díky okamžité likvidaci potenciálně hořlavých a výbušných materiálů také ochránit svůj majetek.