Máte problém s parkováním? Požádejte o nové značky

Taky na vás dopadla tíže rezidenčního parkování? Bydlíte v centru města nebo v rezidenci na kraji města a večer co večer řešíte problém s parkováním? Nejste sami. Přestože počet parkovacích míst je z dlouhodobého hlediska nedostatečný, neukázněné spoluobčany můžeme napravit značeným parkováním. Řešení se nabízí pomocí přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení dokáže vyřešit jakýkoliv dopravní problém na určitou dobu. Ať už jde o umístění svislých dopravních značek, a to zejména zákazových, informačních nebo doplňkových, tak i o samotnou aplikaci vodorovného značení.

Vodorovné značení, které se nachází na vozovce a je nanesené barvou, dokáže přesně označit parkovací místo nebo pruh vhodný ke stání. Do skupiny patří i zpomalovací prahy i parkovací zábrany, které se houfně využívají zejména v obytných zónách. 

Svislé dopravní značení

Komplexní služby od AZ značky

Svislé dopravní značení dokáže vyřešit stav z dlouhodobého hlediska. Kromě značek informativních lze těmito prostředky upravit vjezd, dobu zastavení i stání. Tyto značky lze od výrobce zakoupit nebo jen pronajmout. Dle zákona dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy. Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. 

Nic ale není možné ponechat náhodě. O umístění svislého dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace, a to v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu.  

Přechodné dopravní značení

Dopravní značení od společnosti AZ značky pomáhá zvyšovat kvalitu života nejen řidičům a všem účastníkům silničního provozu, ale stejně i tak obyvatelům okolních domů. Značky slouží k tomu, aby se všem dobře a bezpečně žilo.