Letiště a terminál – je dobré vnímat rozdíly, zvláště jde-li o parkování

Terminál jako nejdůležitější budovu každého letiště není třeba nikomu představovat. Je to vlastně jediné místo mimo přistávací a vzletovou plochu, které cestující poznají. Zde se provádění odbavování, probíhají přestupy, čeká se přílety, odlety a zavazadla. Terminál je to, co si každý představí, když se řekne letiště. Co už ale sváteční uživatel letiště vědět nemusí: takových terminálů má každé větší letiště obvykle několik. Víte například, kolika terminály disponuje pražské letiště? 

Je to s nimi podobně jako se třemi mušketýry. Uvádějí se tři dvojice terminálů, ale když je všechny vyjmenujeme, zjistíme, že je jich vlastně sedm. S některými, jako jsou vojenský nebo nákladní, se běžný smrtelník úplně mine. Pro osobní přepravu cestujících slouží Terminál T1 a Terminál T2 pro linkové lety, zatímco Terminal T3 je tu pro lety soukromé a charterové.

Vystupte u check-in přepážky 

Po ujasnění pojmů vyplývá, že pro motoristu, který se k letu dopravuje vlastním vozem, je největší terno zaparkovat přímo u terminálu. Vágní spojení typu “parkování na letišti” nebo “poblíž letiště” totiž může představovat stovky metrů, jež je nutné po vystoupení z auta ještě urazit po svých, popř. se nechat dopravit nějakým zprostředkovatelem. Nic proti pohybu či přestupování. Vzhledem k objemu a hmotnosti zavazadel či případné nepřízni počasí je však pochopitelné, že chce každý vystoupit pokud možno hned vedle odbavovací přepážky.

Cesta autem na letiště je pro mnoho lidí výzva spojená s jistým sebezapřením. Aby se pomyslná miska vah vyvážila právě ve prospěch auta i při vědomí stresu z dopravní špičky a starosti, kam s vozem, musí být příjezd na letiště komfortní se vším všudy. 

Nejfrekventovanější co do počtu pasažérů je na pražském ruzyňském letišti Terminál 2 využívaný pro lety v schengenském prostoru. S tím, jak se postupně zjednodušovaly podmínky pro vstup do vybraných zemí a zároveň rostly možnosti, potřeby a chuť Čechů podívat se do ciziny, se zvyšoval počet pasažérů a pomocí stavebních úprav se podařilo zvětšit kapacitu terminálu. Více lidí logicky znamená více aut a více místa pro ně. Takže, jaké je u Terminálu 2 parkování

Zastavit, stát, parkovat…

Při modernizaci letiště se pochopitelně počítalo s množstvím aut a parkoviště u terminálů mají přiměřenou kapacitu. Když se podíváme na stránky ruzyňského letiště, jejich dělení jako by potvrzovalo heslo, které jsme naznačili v odstavcích výše: pěšky ni krok. U každého z typů parkovišť je totiž uvedena doba, za kterou se po vystoupení dostaneme k terminálů. Je v minutách a pohybuje se od jedné do tří. I tak nepatrný rozdíl hraje významnou roli pro charakter parkovacího místa. 

Rozlišují se 

  • parkoviště expresní určená jen k rychlému nástupu a výstupu. Pokud se ten, kdy vás odváží a přiváží, na parkovišti jen otočí, nestojí to nic. Kdyby se ale chtěl zdržet déle, je to pěkně drahé. 
  • parkoviště pro krátká stání určená k autům řidičů, kteří klienta letecké dopravy doprovázejí nebo na něj čekají v hale. Platí se od hodiny a obyčejné zpoždění letu se uvítacímu výboru může pěkně prodražit. 
  • dlouhodobé parkování zpoplatněné po dnech. Přímo na letišti je pochopitelně nejdražší. 

Čtvrtá možnost ze tří

Příznivou cenu s maximálním pohodlím a bez obtěžování příbuzných či spřátelených řidičů skýtá využití služeb některého s příletištních letišť. Auto zastavíte zdarma na expresním letišti a při návratu bude zase přistavené. Jeho transport na levnější dlouhodobé parkování bude zajištěn personálem parkoviště. 

Jaký způsob cestování k letišti jste si oblíbili a proč?