Kde je nadměrná přeprava hračkou?

S požadavkem na nadrozměrnou přepravu s obraťte na profesionály. Jaké existují možnosti a jak taková přeprava probíhá?

Pojmem nadrozměrná přeprava rozumíme přepravu nákladu či soupravy, jejíž rozměry převyšují rozměry soupravy standardních rozměrů. Těmi je rozuměna dálka 16,5 m, šířka 2,5 m a výška 4 m. Do této kategorie ale také spadá přeprava těžkých zásilek, tedy takových, jejichž hmotnost je vyšší než 48 tun. Takový náklad na pozemních komunikacích včetně dálnic musí probíhat ve zvláštním režimu, který začíná speciálním povolením vydávaným Ministerstvem dopravy ČR.

Obraťte se na profesionály

Nadměrná přeprava se u nás většinou provozuje na pozemních komunikacích. Proto se často setkáváme s pojmem nadměrná kamionová doprava, kterou u nás provozují specializované firmy. Ty nejenže disponují k tomu určenou technikou, tedy nákladními vozy a kamiony s tahači a valníky s patřičnou nosností, ale také vyškolenými profesionálními řidiči, kteří s nimi umí perfektně manipulovat. 

Přeprava stavebních a zemědělských strojů

Kamiony je možné přepravovat zásilky, zboží a techniku různého druhu. Samotný transport většinou probíhá na kamionovém návěsu, který je připojen k tahači. Čím více náprav daný tahač má, tím vyšší náklad je schopen převést. Proto se využívají k takovým transportům, jako je přeprava stavebních strojů a přeprava zemědělské techniky.

Valníková a hlubinná technika

Ještě dál jde již zmíněná společnost Easy Logistic, která k přepravě používá vlastní valníkovou a hlubinnou techniku. Ta celý transport v kombinaci se zkušenými řidiči maximálně usnadňuje. A k tomu je zárukou, že transport po všech stránkách proběhne bez problémů. Ani to totiž nebývá automatické.

Přeprava ve zvláštním režimu

Nadměrná přeprava na komunikaci probíhá ve zvláštním režimu. Řeč v první řadě musí dobře nastudovat plánovanou trasu. Musí vědět o všech úzkých komunikacích a přemostěních, jimiž by neprojel. Nedílnou součástí nadměrné přepravy proto také bývá doprovodné vozidlo, které o přepravě informuje ostatní účastníky dopravního provozu.