Jeden druh práce získal nové jméno

Bezpochyby jste již zaznamenali, že jedním z klíčových slov dnešní doby je projekt. Setkat se s ním můžeme v jakékoliv firmě, neziskové organizaci, škole a třeba i v nemocnici. Zvykli jsme si používat spojení, že něco bylo pořízeno či zakoupeno takzvaně “v rámci projektu” a také na to, že si plníme své obvyklé pracovní povinnosti a mimo to “pracujeme na projektu”. Co to vlastně je projekt a co všechno práce na něm obnáší? 

Stručně řečeno je projekt jakousi hnací silou toho, jak se pracuje, jak se uskutečňují změny a dodává se hodnota. Jedná se o něco jiného, inovativního nebo pružného a použitelného v nezvyklé situaci. Projektové řízení je pak použití specifických znalostí, dovedností, nástrojů a technik, které ve svém výsledku lidem poskytují něco hodnotného. Vývoj softwaru pro lepší obchodní proces, stavba budovy, pomoc po přírodní katastrofě, expanze prodeje na nový geografický trh – to vše jsou příklady projektů.

Jak moc a čím se liší? 

Všechny projekty jsou dočasnou snahou o vytvoření hodnoty prostřednictvím jedinečného produktu, služby nebo výsledku. Všechny projekty jsou časově vázány začátkem a koncem. Mají tým, rozpočet, harmonogram a soubor očekávání, jež tým musí splnit. Každý projekt je jedinečný a liší se od rutinních operací – probíhajících aktivit organizace – už proto, že projekty skončí, jakmile je dosaženo cíle.

Měnící se povaha práce v důsledku technologického pokroku, globalizace a dalších faktorů znamená, že se činnosti stále více organizují kolem projektů, přičemž týmy se spojují na základě dovedností potřebných pro konkrétní úkoly. Tyto projekty vedou projektoví profesionálové – lidé, kteří jsou buď záměrně nebo okolnostmi požádáni, aby zajistili, že projektový tým splní své cíle. Projektoví odborníci používají mnoho různých nástrojů, technik a přístupů, aby splnili potřeby projektu, aby zapojili a motivovali ostatní k dosažení cílů. 

V jakémkoliv oboru

V celé historii lidstva bylo něco na způsob projektového řízení až do nedávné doby praktikováno neformálně. Jako samostatná profese se projektové řízení začalo objevovat v polovině 20. století, kdy skupina prozíravě smýšlejících jedinců z oblasti letectví, strojírenství, farmacie a telekomunikací pochopila měnící se svět. Dnes se řízení projektů chápe jako uznávaná a strategická organizační kompetence, jako předmět pro výcvik a výchovu a jako kariérní cesta

Dovednosti projektového řízení mohou pomoci mladému studentovi pracujícímu na vědeckém projektu dosáhnout úspěchu nebo manažerovi společnosti urovnat osobní spory. Stejně tak jsou užitečné pro IT profesionály při tom, aby stihli dodat inovativní software v rekordním čase nebo pro vládní agenturu při zlepšování služeb, které poskytuje.

Bez projektu ani ránu

Odborníci na projekty jsou vybaveni po každé stránce. Osobní kompetence a zkušenosti jsou nenahraditelné, ale moudré je nechat si pomoci. Současný software pro řízení projektů je na takové úrovni, že většinu práce udělá za ně. Hlídá čas i zaměstnance, kontroluje šablony a plnění úkoly, změří hodnotu projektu a jeho dopad pro zákazníky a vše vyhodnotí z dalšího libovolného úhlu pohledu. Pokud jsou pro vás pojmy jako Ganttův diagram, Kanban/SCRUM, Earned Value Management nebo CRM španělskou vesnicí, neváhejte si nechat poradit a svěřte část svého projektu do rukou odborníků. Jisté je že bez kvalitně řízeného projektu se ve své profesi jen těžko obejdete. 

Kdy jste se poprvé setkali s nějakou formou projektu? Máte rádi v zaměstnání i mimo něj nové výzvy a nové věci? Nebo jste spíše konzervativní typ přísahající na zaběhlou rutinu?