Jakou vybrat čističku odpadních vod pro chatu nebo chalupu

Když nemůžete svůj dům, chatu nebo chalupu napojit na veřejnou čističku odpadních vod, budete potřebovat si pořídit svoji vlastní domácí čističku. Při jejím výběru je nutné zohlednit několik hledisek, které byste si měli dobře rozmyslet. Co je pro pořízení čističky odpadních vod rozhodující?

Čistička pro rekreační objekt

Rekreační objekty jsou jiné v tom, že se v nich trvale nebydlí. S ohledem na tento fakt je vhodné pořídit čističky odpadních vod, které takový provoz zvládnou. Něco jiného je, když se na chatu nebo chalupu jezdí každý víkend, nebo když se tam jezdí nepravidelně. Pro občasný provoz rekreačního objektu stačí využít bezodtokovou jímku neboli žumpu. Její obsah pak vyváží fekální vůz. Pokud si budete chtít přesto pořídit čističku, tak je třeba zohlednit počet trvale napojených osob a způsob vypouštění vyčištěné vody. Pro rodinu je ideální čistička pro 2 až 5 osob.

Způsob vypouštění vyčištěných vod

Vyčištěnou vodu lze vypouštět do povrchových vod, jako jsou potok či řeka, nebo do jednotné kanalizace, případně mohou vsakovat do půdy. Způsob vypouštění většinou závisí na způsobu schvalování čističky. Dalším řešením je akumulace vyčištěných vod v jímce a vodu pak používat třeba pro zalévání zahrady.

Co je to vodovodní a kanalizační přípojka

Pokud jste se pustili do stavby nového rodinného domu, tak budete potřebovat vodovodní přípojky, které umožňují přepravit pitnou vodu z vodovodu do vnitřního rozvodu vody v budované stavbě. Tvoří ji soustava potrubí, kterou upravují příslušné normy. Ta musí být umístěna v takové hloubce, kde nemrzne. Kromě vodovodní přípojky se žádná nemovitost neobejde bez kanalizační přípojky, která je vybudována na základě projektu. Přípojka ke kanalizaci odvádí odpadní vody ven z domu, chaty nebo chalupy do kanalizačního řádu. Jestliže je obecní kanalizace v příliš velké vzdálenosti od nemovitosti, je řešením domovní čistička odpadních vod.