Jak zajistit bezpečnou přepravu a úschovu předmětů v krabicích?

Možná se vám už někdy v minulosti stalo, že jste odesílali nějaký předmět poštou, jenže než dorazil na místo určení, byl poškozený. Častou chybou je nejen volba nevhodné krabice, ale především její nedostatečná výplň.

Když do klasické papírové krabice vložíte věci, které nemají ideální rozměry, snadno může během přepravy dojít k jejich poničení, protože se v oné krabici neustále posunují. Cesta nákladním vozem, vlakem, potažmo letadlem může být pro dané předměty doslova zničující. Zvláště tehdy, jde-li o křehké věci, k nimž patří kupříkladu sklo, porcelán apod.

Výplně do krabic

Když už tedy posíláte věci poštou, případně hodláte využít jiné dopravce, vždy se zaměřte na to, aby krabice byly zcela vyplněné. Použít se k tomu dá hned několik pomůcek. Velmi efektivní jsou takzvané bublinkové fólie. Jenže ty jsou přeci jen poměrně drahou záležitostí. Levnější a stále důmyslné řešení představují výplně do krabic, jež jsou vyrobené z papíru. I v tomto směru se ve specializovaných obchodech dá najít hned několik variant. Především jde o papírovou vlnu, dále je pak vhodná také papírová stříž. Oba materiály dokážou poměrně účinně zafixovat předměty tak, aby během přenášení a převozu v krabicích nedocházelo k otřesům, které by mohly způsobit jejich trvalé poškození, tím pádem znehodnocení.

Lepenky k zajištění vnějších částí krabic

Kromě výplně nezapomeňte ještě na samotný obalový materiál. Zejména jde o lepenku, s jejíž pomocí docílíte toho, že se krabice ve spojích neroztrhne a nedojde k vypadnutí přepravovaných předmětů. Použít lze klasickou papírovou lepenku, je-li obsah krabice lehký. Pakliže se chystáte posílat poštou objemnější a těžší věci, vyplatí se zvolit spíše odolnější a pevnější lepenky z umělých materiálů.

Důležitou záležitostí je volba vhodné krabice. Existují speciální modely, jež jsou určené k přepravě konkrétních předmětů. Typicky jde třeba o krabice na víno. Poslouží nejen k převozu, ale mohou se uplatnit rovněž k archivování vína, nemáte-li vlastní vinný sklep, respektive vinotéku.