Golfová diskriminace – proč je na hřišti tak málo žen?

golfové oblečení

Přestože golf patří mezi elegantní sporty, kde nehraje žádnou velkou roli fyzická síla ani výdrž, potkáváme na hřišti mnohem méně žen než mužů. Díky unikátnímu handicapovému systému by přitom obě pohlaví mohla rovnocenně soupeřit, což je u ostatních sportovních disciplín prakticky nemožné. Tak kde je tedy problém?

Vliv přírody

Sport patří odjakživa k mužským doménám. Antropologové pro to mají jasné vysvětlení. Tvrdí, že funguje jako jakási náhražka za velkou fyzickou aktivitu, kterou byli v dřívějších dobách nuceni prokazovat. Jedině díky ní totiž ochránil rodinu a zajistil jí živobytí. S postupem let a především s technologickým vývojem však už nebylo potřeba, aby ulovil něco k večeři, a tak svou tělesnou aktivitu a energii musel začít uplatňovat jinak.

Sport elit

Golf byl dlouhé desítky let spojen jen s těmi nejmocnějšími. Hrály ho pouze elity – elity, v nichž měli jednoznačné zastoupení právě muži. Ženy se tak k němu neměly šanci dostat. Úlohou dam totiž bylo starat se o děti a o všední provoz domácnosti, nikoli pěstovat své vlastní zájmy a honit se za golfovým míčkem. Situace se sice během posledního půlstoletí změnila, i když předsudky se daří překonávat jen velmi pomalu. Golf však začíná být čím dál více v kurzu i mezi ženami, není tak problém sehnat speciální golfové vybavení, třeba v podobě lehčích golfových holí. Pozadu nezůstává ani móda – golfové oblečení seženete v různých délkách, barvách i střizích, které dokonale podtrhují půvab hráček.

Pomalé bourání předsudků

Ženský a mužský golf se tak pomalu, ale jistě sbližují, důkazem toho jsou například společné turnaje, které se pořádají na vrcholových úrovních. Podle statistik počet žen hrajících golf roste, ovšem poměr dvě tři ženy ku deseti mužům má do vyrovnanosti přece jen daleko. Přitom třeba skandinávské země dokazují, že je možné dosáhnout poměru jedna ku jedné, či spíš jeden ku jedné. Mnohá golfová hřiště a resorty v našich krajích se snaží cílit na ženy, nabízí třeba konkrétní hodiny či dny, které jsou speciálně vyhrazené jen pro ně. Na míru jim dokonce „šijí“ i ostatní služby, ať už jde o různé wellness programy, cvičení nebo rozhovory se zajímavými golfovými hosty. Teď už jen zbývá, aby ženy překonaly obavy i zažité předsudky a pustily se do tohoto elegantního sportu s plnou vervou!

Sdílet článek