Dopravní značky

Dopravní značky

Představte si situaci, kdy by ze všech silnic ve vašem okolí najednou zmizelo dopravní značení. Jak byste se zachovali? Pravděpodobně jako řidiči znalí pravidla pravé ruky byste se jím řídili. Přesto by tento stav mohl vyvolat na silnicích tak velký zmatek, až by šla všem zúčastněným hlava kolem. Z tohoto vyplývá, jak moc důležité dopravní značky vlastně jsou a jak se bez nich velice těžko obejdeme.

Pronájem dopravních značek

Potřebujete-li řešit značkami dopravní situaci na vaší stavbě, oslovíte určitě někoho, kdo vám ty značky pronajme. Což se jeví jako úplně nejlepší řešení. Pro firmu Topznak není problém vám nabídnout krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem dopravní značky. Vy si pro firmu připravíte váš projekt dopravně inženýrského opatření, který máte potvrzený Policií ČR, dopravně inženýrské rozhodnutí a firma vám na oplátku za úplatu propůjčí značky na vámi požadovanou dobu. K službám navíc patří také doprava na místo realizace, osazení dopravního značení dle projektu, každodenní kontrola a udržování dopravního značení v provozuschopném stavu. Po skončení pronájmu firma Topznak značky demontuje a uvede komunikaci do původního stavu.

Léty ověřené zkušenosti s dopravními značkami

Reference na firmu Topznak mluví jednoznačně. Firma si lehce poradí s jakýmkoliv osazením svislého dopravního značení, s montáží zpomalovacích pruhů, dopravních zrcadel a balisetů, s aplikací vodorovného dopravního značení či značením podzemních garáží. Umí vytvořit přechodné svislé dopravní značení, zábrany a lávky. Na českém trhu se Topznak pohybuje již řadu let a za tu dobu nasbíral spoustu zkušeností během působení na mnoha významných stavbách nejen na území hlavního města Prahy, ale i jinde v republice. V případě uzavírek, výkopů či záboru Topznak vše kompletně zajistí a je jedno, jedná-li se o menší, nebo větší rozsah prací.

Sdílet článek