Dobré komíny

Komín je stavba, konstrukce nebo systém odvádějící kouř z topeniště. Je páteří každého domu s lokálním vytápěním, bez ohledu na to, jakým médiem topíte. Jen dobrý komín odvádí dobrou práci. Aby takovým byl, je vhodné nechat si jej navrhnout tak, aby co nejlépe splňoval všechny požadavky specifické pro váš dům a způsob topení.

Na kvalitě záleží

U novostaveb je celkem jednoduché pohlídat si projekt i samotnou stavbu komínu, spolehlivá firma dokáže dodat celý komínový systém od základů až po komínové stříšky, pokud si je budete přát, to vše z materiálů vhodných právě pro vaši stavbu.

U rekonstrukce domu se komín často zanedbává, přitom je z hlediska bezpečnosti důležité, mít ho v naprostém pořádku. Určitě se vyplatí vyměnit staré zanesené kouřovody, a pokud se nechceme pouštět do stavby nového komína, nechat stávající důkladně zrevidovat a pro jistotu po celé délce použít kvalitní komínové vložky. Desítky požárů ročně, zaviněných špatným stavem komínů, nás o tom neustále přesvědčují. Bohužel nás zároveň utvrzují i v tom, že tuto otázku stále ještě hodně lidí nebere dostatečně vážně.

Podle zákona i pro vaši jistotu

Vyhláška č.91/2010 Sb říká, že majitelé nemovitostí jsou povinni udržovat komíny čisté. Upravuje také četnost čištění. Naštěstí se nikde nezmiňuje, že je na tuto činnost nutné volat kominíka. Můžete si ho klidně vyčistit sami.

Neuděláte chybu, když si pořídíte základní kominické potřeby, minimálně komínovou růžici a štrosákový kartáč vhodné velikosti. Budete tak průběžně podle potřeby schopní odstranit nánosy sazí sami a odborníky volat jen jednou ročně na povinnou revizi.

Nezapomínejte na to, že spodní komínová dvířka musí být snadno dostupná, aby bylo šlo saze pohodlně vymést. Jestli to podmínky dovolují, mějte je až u země a ničím je nezastavujte.

Zkušený a léty prověřený dodavatel komínových systémů a všeho, co s komíny souvisí, firma CIKO s.r.o., vám pomůže najít optimální řešení pro vaši stavbu a způsob vytápění. Využijte jejich bezplatnou poradenskou činnost a vyberte si dobrý komín.