Čištění studní je nebezpečnou činností, kterou je lepší přenechat odborníkům

Čištění studní

Zdroj vody je základem života každého živého organismu. Pro člověka to znamená mít k dispozici především pitnou vodu. Tu lze získat v moderní společnosti buď z veřejného vodovodu, nebo z vlastní kopané studny. Víte, jak se o ni starat?

Aby byla voda ve studni stále čistá

Mít studnu na svém pozemku je praktické. Díky ní máte okamžitý přístup k vodě. Její vlastnictví ale také obnáší správnou péči o studni, aby byla voda v ní stále pitná. Během let používání se totiž vytvářejí usazeniny na studničním dně, jež přináší dešťová voda. Pokud jim vlastník studny nevěnuje pozornost, zahrává si s kontaminací vody, kvůli čemuž by se stala nepitnou. A to málokdo chce dopustit. Čištění studní je jednou z činností, které je nutné pravidelně dělat.

Co způsobuje kontaminaci studniční vody

Kdo vlastní studnu, obvykle si nechává v pravidelných intervalech dělat rozbory vody, aby měl přehled o tom, jak je čistá. Jestliže se ve vzorku objeví bakterie, je za jejich výskytem obvykle existence tlejících zbytků různých organických materiálů. Vodu ovšem může kontaminovat také voda z obecní kanalizace, případně byla chybně provedená dezinfekce studny.

Jak se čistí studna

Čas od času je třeba studnu vyčistit a zbavit ji nánosů. Na místě je určitě práci přenechat profesionální firmě, která má s tímto dostatek zkušenosti a vše provede kvalitně a odborně. Na výběr je buď chemické, nebo mechanické čištění. Jeho výběr obvykle záleží na typu studně. Čištění studní je poměrně špinavou záležitostí, jež může být pro nezkušeného dokonce i nebezpečná. Odborná firma ho zvládne lépe a rychleji než kterýkoliv laik. Součástí je čištění vnější části studny, vyčerpání vody, vynošení kalu a mechanická očista stěn. Důležité je také věnovat čas správné dezinfekci. K plnému provozu se lze vrátit až po kontrolních odběrech vzorků vody, kdy vykazují zdravotní nezávadnost.