Chcete tvořit vizuální podobu světa? Studujte multimédia

Multimédia mají dnes obrovské využití. V dnešním světě jsme přehlceni informacemi, často jsme líní číst, a tak sledujeme jen vizuální podněty. Proto každá firma, která chce zaujmout na internetu, v televizi nebo na billboardu, potřebuje odborníka na multimédia, který se vyzná v designu, ale i v marketingu.

Design, marketing, management a spoustu dalších věcí, které využijete na mnoha pozicích, se naučíte na Střední škole cestovního ruchu v Praze ve studijním oboru Multimediální tvorba. Obor je koncipován tak, aby vám dal široký rozhled v různých oborech. Soustřeďuje se na odborné předměty, jako jsou dějiny výtvarné kultury, písmo a figurální tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek, AutoCAD, základy ekonomiky, management a marketing. Díky tomu mají absolventi široké možnosti uplatnění – od programátorů, přes oblast tisku, multimediálních výukových prezentací až k reklamním agenturám. Nevylučuje se ani navazující studium na vysoké škole.

Je potřeba učit se také prakticky

Studenti, kteří umí jen fakta zpaměti, se nikdy nezapojí do pracovního trhu tak dobře jako ti, kteří svůj obor znají také prakticky. Proto se obor Multimediální tvorba zaměřuje na praktické využití získaných vědomostí. Na škole vyučují externisti, kteří studentům často předkládají problémy z reálného života, studenti celoročně spolupracují s reklamními agenturami a cestovními kancelářemi, kam chodí na praxe. Navíc se podílí na vedení firmy CK ARCUS. Tvoří jí reklamní spoty, katalogy a další propagační materiály a mají z toho vlastní finanční prospěch.

K multimédiím patří moderní vybavení

K multimédiím – videím, grafice, fotografiím apod. patří moderní vybavení. Vybavení školy umístěné v Praze 9, je proto nadstandardní. Žáci ke studiu dostávají iPad mini, výuka probíhá s Apple TV a iPady, v počítačových učebnách, ve kterých jsou Macy. Spousta výukových materiálů se využívá online, v 1. patře školy je televizní obrazovka, na které si studenti mohou přečíst, co se ve škole děje.

O všechny studující je pečlivě postaráno. Ve třídě nikdy není více než 20 žáků, takže učitelé mají čas se každému věnovat individuálně. Škola navíc nabízí nadstandardní výuku důležitých předmětů (multimediální technologie, management, marketing, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek, výtvarná tvorba). V dnešním globálním světě je důležité také to, že jsou povinně vyučovány dva cizí jazyky v rozsahu 3 hodiny týdně (na výběr je angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština). A protože se jedná o umělecký obor, žáci nemusí povinně maturovat z matematiky!