Bezproblémové odstraňování nepotřebných dokumentů

Skartace dokumentů Praha

Důležité dokumenty a data se musí po určitou dobu uchovávat. Jen tak může dojít v případě potřeby k jejich kontrole. Po nějakém čase však uplyne nutnost je mít k dispozici. Následné skartování by mělo proběhnout takovým způsobem, aby nehrozilo zneužití třetími osobami.

Různé délky skartačních lhůt

Kam s nepotřebnými lejstry? Malé a velké podniky se s nimi běžně vypořádají buď fyzickým zničením, nebo také dlouhodobým uložením v archivu. Než nastane čas na likvidaci významných dokumentů, musíte ohlídat, jestli to je skutečně momentálně možné. Délka skartační lhůty totiž souvisí s druhem záznamů. Konkrétní lhůty upravuje zákon o účetnictví. Výroční zprávy a účetní uzávěrky musíte nechat uložené deset let. Pět let se vztahuje na účtové rozvrhy, účetní knihy, doklady, odpisové plány a inventurní soupisy. Plátci DPH mají povinnost shromažďovat všechny daňové doklady rozhodující ke stanovení výši daně na minimálně deset let od konce zdaňovacího období. Spisový řád stanovuje podrobnosti samotné likvidace a vyjde spisový plán. Na seznamu se objeví jednotlivé druhy dokumentace s názvem a spisovým znakem. Uvádí se také skartační lhůta a znak.

Skartujte jednoduše a bezpečně díky odborníkům

Už se vám blíží doba rozsáhlé skartace? Hledáte pomoc, protože sami nedokážete zvládnout likvidaci spousty papírů? Skartace dokumentů v Praze: http://ekoskart.eu/ probíhá zcela bezpečně. Rádi se postarají o zničení nejen různých formulářů, dohod, smluv a faktur, ale také nosičů (ZIP, DVD, diskety, CD). Dále pak může jít o pasy, platební karty, řidičské a občanské průkazy. Vše probíhá ekologicky a s ohledem na přírodu. Jednotlivé ceny za služby se liší podle rozsahu. Na http://ekoskart.eu/ si lze dojednat individuální cenovou nabídku. V rámci služeb se zajistí i přeprava, osobní dohled a požadované protokoly.

Sdílet článek