Analyzátory sítě pomohou optimalizovat spotřebu elektrické energie

analyzátory kvality elektrické sítě

Elektrická energie v podnicích i výrobách musí být pravidelně kontrolována a sledována nejen kvůli nařízení Evropské unie, ale i pro optimalizaci spotřeby a určení postupů k jejímu snížení. Záznamníky kvality sítě pomohou se sběrem dat i jejich následným vyhodnocením.

Snížení spotřeby

Napětí, proud i výpočet výkonu, harmonických složek proudů a napětí, překmity i poklesy napětí a mnoho dalších parametrů umí změřit a definovat analyzátory kvality elektrické sítě. Výsledky měření a získané údaje slouží nejen k pravidelným kontrolám, ale také pro vypracování zpráv a vyhledání případných problémů elektrické sítě. Monitoring, měření a záznamy údajů v dlouhodobém hledisku pomáhají optimalizovat spotřebu elektrické energie a provádět kroky k jejímu snížení. Jsou také potřebné pro energetické audity podniků.

Efektivní měření

Měřicí přístroj Charvin Arnoux C.A 8336 umožňuje rychlé a efektivní měření, sledování a diagnostiku. Vyniká intuitivním ovládáním, díky kterému je možné měřit rychle a efektivně bez nutnosti složitého a zdlouhavého nastavování přístroje. C.A 8336 byl navržen pro inspekci a údržbu v administrativě budov a průmyslu. K dispozici je sedm pracovních režimů – měření, harmonické analýzy, výkonové analýzy, záznamu, přechodných jevů, alarmů a rozběhových proudů. Pro analýzu sítě a její monitoring je tak univerzálním přístrojem. Naměřené hodnoty pak lze snadno exportovat do počítače, v reálném čase se o komunikaci a přenos dat postará software, který je součástí přístroje a je dodáván v české lokalizaci. Přesný analyzátor nabídne velké množství měřených hodnot a jejich zpracování, veškeré údaje jsou zároveň dobře viditelné na přehledném LCD displeji. Nalezne uplatnění jednak při okamžitém zjištění aktuálního stavu, změření krátkých přechodných jevů a zobrazení jejich průběhů nebo pro získání dlouhodobého záznamu parametrů na elektrické síti v řádu až několika měsíců.

Měřicí přístroje pro elektrické i neelektrické veličiny včetně záznamníků kvality elektrické sítě najdete na webu firmy GHV Trading, která se na ně již mnoho let specializuje.